GDT – ARE no!!

Perquè ARE no son maneres. La Generalitat no pot marcar el planejament d’un municipi per decret, sense cap mena de procés participatiu i accelerant artificialment el creixement i urbanització dels municipis afectats. I en el cas d’alguns municipis, com Manlleu, edificant en sòl qualificat com a rústic pel POUM recentment aprovat. Amb el projecte d’ARE de la Generalitat de Catalunya s’anul,la i es vulnera l’autonomia municipal. Això no es pot permetre, en quina democràcia vivim si no es respecta la voluntat dels ciutadans a decidir sobre el creixement del seu municipi?

Perquè ARE no és el lloc. Si el que es vol fer és ampliar l’oferta d’habitatge, sobretot de tipus social, no cal urbanitzar més terreny. Quants pisos desocupats, a punt de construir o per acabar hi ha a Manlleu i a tota Catalunya? Mai havíem tingut tants pisos com ara, i per tant, cal centrar esforços en donar utilitat a aquests habitatges, i no pas en expandir més el poble.

Perquè ARE no és el moment. Els temps que estem vivint, no semblen els més apropiats per començar a aixecar nous barris, ni amb l’excusa de donar llocs de treball. No ens podem permetre el luxe d’aprofundir encara més en aquest model de desenvolupament basat en el totxo i en la ocupació de territori.

En definitiva, ARE no ?s el model. Aquest tipus d’actuacions són l’exemple més clar d’una política de creixement il·limitat i indefinit, que és inviable a mitja termini i que menysprea el valor dels terrenys agrícoles, tenint-los només com una reserva de sòl urbanitzable un dia o altre. Cal que comencem a canviar de mentalitat, ens cal espai agrari per mantenir una producció pròpia i de qualitat, perquè cada cop és un bé més escàs, per mantenir un equilibri entre tots els sectors de la societat, i perquè tal com estan les coses a nivell internacional, son una pòlissa d’assegurança que cal mantenir.

A més, Aquesta ARE implica un augment de 2.273 habitatges i de més de 6000 persones, un 35% més d’habitants. Uns valors inassumibles i insostenibles pel nostre municipi. I que no ho aprofitin alguns espavilats per fer discursos xenòfobs, estem parlant en bé de tots, sense distinció.

PER TOT AIXÒ, DEMANEM:

-A la Generalitat de Catalunya que retiri automàticament l’aprovació del projecte ARE de Manlleu, i de totes les de Catalunya que comportin una pèrdua de terreny agrícola. En tot cas que els diners es destinin a millorar la qualitat de vida dels pobles afectats en lloc de fer créixer la superfície urbanitzada, i a promoure activitats econòmiques que realment generin un valor afegit.

-Als ajuntament afectats, i al de Manlleu en particular, els demanem que diguin: NO! Ni total ni parcialment; ARE NO! Que sàpiguen que és un pla que la majoria de la població rebutgem, i que donem tot el nostre suport en les accions que calguin per aturar aquest disbarat.

-I a tots els ciutadans us animem a participar en totes les mobilitzacions que es facin contra les ARE, i a participar activament de la vida política dels pobles. Com a ciutadans no podem delegar tot el poder als polítics. Hem d’exigir informació, transparència i diàleg. La democràcia no és un regal diví, ens l’hem de treballar dia
a dia.

Per tot plegat diem:
No a l’Àrea Residencial Estratègica de Manlleu,
I VISCA CATALUNYA!

COMISSIÓ ENCARA HI SOM A TEMPS!
Manlleu, 28 de desembre de 2008

Casal Popular Boira Baixa
CUP Manlleu
Diables Serpents de Manlleu
Grup de Defensa del Ter
Grup municipal CIU-Manlleu
Grup municipal ERC-Manlleu
Grup municipal ICV-Manlleu
JARC
Pagesos de Manlleu
Unió de Pagesos