Nota de premsa – ARES

El Grup de Defensa del Ter hem presentat, avui mateix, dues al·legacions. Per un cantó, a l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques (ARES) de les Comarques Centrals i per un altre cantó al Pla Director Urbanístic de les ARES de les Comarques Gironines. D’ambdós projectes se’n demana la retirada pel fons i el contingut.
El projecte de les ARES a nivell nacional vulnera el joc democràtic, trepitjant resolucions d’ajuntaments i negant la participació ciutadana.
Tot i reconèixer les diferents situacions i especificitats de cada ARE, no creiem necessària ni assumible la urbanització de més terreny. És moment d’endreçar tots els pobles i ciutats del país, després d’aquests anys de creixement desmesurat que ens han deixat un país ple de pisos buits, solars, i blocs per acabar. Precisament aquests haurien de ser els pisos de protecció oficial, aprofitant els que ja tenim construïts.
Tampoc l’ocupació i construcció d’habitatges en zona inundable, com el cas de Ripoll (ARE de les comarques gironines), és un ús raonable ni respectuós amb l’entorn ni el sentit comú.
Si bé és cert que molts municipis estan temptats pels equipaments que poden suposar les ARE, no podem permetre que la moneda de canvi sigui la venda permanent de territori.
Cal valorar seriosament els terrenys agrícoles, per l’esbarjo de tots els ciutadans, perquè són els terrenys més productius que tenim, per respondre a la creixent demanda de producció local, ecològica i de qualitat, i perquè en un futur ens poden fer molta falta.
Grup de Defensa del Ter