Concentració ciutadana al parc de Can Forcada de Vic – Per un POUM al servei dels ciutadans

La normativa urbanística ha de servir, abans que res, per afavorir la millora de la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans. No hi pot haver cap dret particular, relacionat amb les expectatives de negoci o d’edificació, que prevalgui sobre l’interès general de la ciutadania. Cal garantir, amb la màxima seguretat jurídica, que cap interès especulatiu passarà per davant de l’anhel comú de millorar dita qualitat.

El GDT reclama que es mantingui Vic com a una ciutat que és, i que vol continuar essent, feta a la mesura humana; que no desitja transformar-se, ni en una ciutat dormitori de l’àrea metropolitana, ni en una conurbació col·lapsada, que tendeixi a la degradació.

Els parcs urbans tenen una funció primordial. No es pot entendre els parcs com una simple reserva de sòl edificable, ni com un espai apte per ser devorat pels interessos especulatius. Alguns d’aquests parcs, com el de Can Forcada, han estat catalogats per la seva rellevància natural i patrimonial. No hi ha cap motiu que justifiqui la seva destrucció, ni les retallades d’espai, ni cap altra agressió incomprensible, com la que s’hi està planificant amb la construcció d’un bloc de 6 pisos i un vial dins el seu perímetre. Aquest no pot ser un espai apte pel mercadeig d’aprofitaments, senzillament perquè la seva funció és, justament, la de donar servei a l’interès comú de la ciutadania.

Concentració ciutadana el divendres 22 de maig a les 20 hores al Parc de Can Forcada de Vic

US HI ESPEREM!!!

Acte convocat per:

Grup de Defensa del Ter i veïns de la ciutat de Vic