El GDT i l’ACA contra Endesa, pels cabals del riu

La normativa marc de l’aigua (directiva europea) a Catalunya s’ha aplicat bàsicament a través de la Llei de Cabals Sectorials de manteniment. Per tal d’assolir els compromisos d’aquesta normativa l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) obliga a les empreses explotadores de rescloses amb concessions d’aigua autoritzades (amb la qual generen energia hidroelèctrica per vendre-la) a instal·lar diversos mecanismes de telecontrol per comprovar el compliment i no abús de les concessions.

Algunes empreses, com Endesa, han interposat un recurs contra l’ACA per no haver d’instal·lar aquests mecanismes i seguir lliures de control.

En aquest context, el GDT es va presentar com a part interessada a comparèixer contra el recurs de FECSA-ENDESA.

Finalment arriben bones not?cies. El Jutjat contenciós ha acceptat les nostres al·legacions ( i les de l’ACA) i obliga a instal·lar ja des d’ara els controls els cabals de les centrals d’Endesa. Això significa que Endesa està obligada, ja des d’ara, a instal·lar els sistemes de telecontrol, amb independència del que passi, al menys fins que s’acabi la tramitació del recurs que han posat.

Ara caldrà vetllar que efectivament es duen a terme les modificacions i mecanismes pertinents i vetllar especialment quan es compleixi amb el cabal de manteniment obligatori.

De moment, bones notícies pel riu Ter!