El Síndic de Greuges demana la clausura temporal de Fumanya

La Comissió SOS Lluçanès ha rebut una carta del Síndic de greuges, arran de les queixes que li han fet arribar, on es d’una una resposta contundent a la persistent problemàtica de les pudors generades per la planta de compostatge.

El Síndic posa de manifest la lentitud en la resposta de les administracions implicades (Ajuntament de Sant Martí d’Albars i Departament de Medi Ambient). Recorda que fa gairebé dos anys que va demanar que s’instal·lés un sistema de seguiment i control, i que encara avui no hi ha un calendari per a la seva instal·lació.

Recorda que les administracions tenen l’obligació de garantir un nivell alt de protecció del medi ambient i de la qualitat de vida, i que les activitats minimitzin els seus impactes, i que això les obliga a actuar en relació amb les molèsties per pudors.

El Síndic remarca que s’han comprovat episodis de molèsties per pudors de forma repetida durant l’any 2009 (els mesos de gener, febrer, març, maig juliol i agost) i que actualment s’estan tramitant dos expedients sancionadors, que encara no estan resolts. Tanmateix, els veïns es queixen que les molèsties per pudors han estat molt més freqüents, i que s’han repetit amb molta insistència.

La resposta de la Sindicatura de Greuges destaca també que les modificacions previstes a la planta no s’han dut a terme per dificultats de finançament.

Per tot això, el Síndic de Greuges demana que es comprovi si es compleixen les condicions de funcionament imposades a la llicència d’activitats i als informes tècnics de l’OGAU (Oficina de Gestió Ambiental Unificada), que es fixi un calendari per instal·lar un sistema de seguiment on-line de la planta, i que es valori la possibilitat de clausurar temporalment, de forma total o parcial, la planta de residus orgànics de Fumanya.

La Comissió de veïns perjudicats per les pudors, SOS Lluçanès, agraeix la gestió del Síndic de greuges i demana que el tema sigui portat al Parlament de Catalunya, remarcant-ne la seva gravetat i la seva permanència en el temps.

Considerem inadmissible que en ple segle XXI una activitat industrial maltracti als veïns i a les veïnes de les zones properes. Com sempre hem dit, la salut és una variable innegociable. Per això, ja fa temps que la Comissió SOS Lluçanès i el Grup de Defensa del Ter demanen el tancament de la planta de residus, degut a les greus molèsties que s’estan causant als veïns de la zona, i per la pèssima gestió que s’està fent de la planta de Fumanya.

Això mateix, recordem també el cas de la planta de residus de FERVOSA, a Manlleu, on l’ajuntament va ordenar-ne el tancament i després aquesta ordre va ser modificada pels tribunals. Actualment, la planta de FERVOSA continua provocant molèsties per pudors als veïns. Per això, denunciem que la no tramitació per la Generalitat de la prevista llei de la contaminació odorífera (de la qual ja se n’havia presentat públicament l’avantprojecte ara fa quatre anys i mig). La paralització d’aquesta llei agreuja la problemàtica i impedeix que sigui degudament respectat el dret dels veïns a gaudir d’un medi ambient adequat.

SOS LLUÇANÈS i GRUP DE DEFENSA DEL TER