Forcada d’or, ciutat de l’especulació (Vic)

Divendres dia 22 de maig un centenar de persones es van reunir en una performance reivindicativa organitzada pel GDT i els veïns del parc de Can Forcada a Vic.

Uns polítics ficticis van instal·lar la primera pedra dels habitatges que el POUM de Vic preveu construir al parc de can Forcada i van destapar una placa on es podia llegir:
“FORCADA D’OR, ciutat de l’especulació”

Amb aquest acte i en relació al procés d’elaboració del POUM de Vic es va reivindicar la importància dels parcs i els espais públics i s’apostava per un model de ciutat centrat en la qualitat de vida de les persones i no sotmès a l’especulació.

A continuació podeu llegir el manifest que es va llegir al final de l’acte:

PER UN POUM AL SERVEI DE LA CIUTADANIA

Els presents, membres del Grup de Defensa del Ter i veïnat de Vic en general, davant de l’aprovació inicial del POUM de Vic, manifestem:

1.- Reclamem que Vic continuï sent una ciutat a la mesura humana, sense creixements de població injustificats, ni barris col·lapsats de torres verticals, ni destrucció sistemàtica dels camps. El planejament d’ara determina la qualitat de la ciutat del futur. Necessitem construccions harmòniques i espais públics generosos.

2.- Els parcs són bona part de la vida i la salut d’una ciutat. Són el que els dóna qualitat de vida, àrees per relaxar-se i relacionar-se, aire fresc, aromes agradables, espais per al joc, bancs per fer la xerrada… Els parcs són el millor refugi de tots els vigatans i vigatanes, i volem que també ho siguin en el futur, i que els tinguem ben a prop d’allò on vivim i d’on ens relacionem.

3.- Els rius no són parcs. Dir que es faran els parcs a les zones inundables és una mostra del poc interès en respectar els parcs que ja tenim. L’anell verd que s’anuncia és inexistent, perquè l’únic que es preveu són espais fragmentats i inconnexes, travessats per vials, sense cohesió, i que resulten inaccessibles, moltes vegades, per als vianants.

4.- També denunciem l’agressió i trossejament sistemàtic dels parcs actuals: es vol fragmentar el parc del Puig dels Jueus, anul·lar els Parcs de la zona del Sucre, i es vol convertir en pàrquing el parc de la Santa Creu. Una ciutat viva i de qualitat ha de ser necessàriament un indret on els espais públics sempre prevalguin sobre els interessos privats, i on mai no es plantegin negociacions vergonyants, posant-hi en joc els espais públics destinats a l’esbargiment i a la relació entre veïns.

5.- Però l’agressió més greu als nostres parcs és la mutilació que es preveu al Parc de Can Forcada, prenent-li gran part del seu espai, privatitzar-lo a tant el metre quadrat de sostre i abandonant-lo a l’especulació, per fer-hi habitatges. La nova i flagrant escapçada d’aquest parc empitjora molt més encara les agressions que ja ha patit en el passat, i el posen a prop de la seva desaparició. Can Forcada és una de les escassíssimes zones verdes que ens queden prop del centre. El que cal doncs és ampliar-lo i millorar-lo, fer-lo conèixer, embellir-lo, millorar-ne l’accés… No admetem que s’utilitzi com a moneda de canvi d’operacions fosques i difícilment explicables.

No només volem preservar alguns arbres, com algú, equivocadament, ha afirmat. Tanmateix, cal recordar que aquests arbres són patrimoni catalogat de la ciutat de Vic. Exigim que es respecti la normativa que contempla la seva protecció.

6.- No trobem admissible que el Catàleg del Patrimoni sigui retallat per motius especulatius, ni que quedi subordinat a d’altres determinacions del planejament que puguin saltar-se la protecció del patrimoni.

7.- Reclamem polítiques efectives per posar en és, amb venda, lloguer o d’altres mecanismes, els milers d’habitatges buits que hi ha actualment a Vic. L’Ajuntament no pot ser un simple espectador de l’ús especulatiu de l’habitatge: no es pot ignorar la necessitat de donar solucions a les persones que no en tenen, ni l’obligació de fer un ús sostenible del territori, ni es pot continuar perjudicant la pagesia amb la urbanització de zones agràries.

8.- També reclamem que es limiti el creixement del nucli urbà cap al sud; que la ronda sud sigui nom?s una ronda urbana; que s?allunyi les instal·lacions elèctriques dels habitatges i que s’eviti la construcció de barris de xalets, que són molt insostenibles.

9.- Per tot això, demanem que es modifiqui el POUM de Vic per fer-lo més sensible a les necessitats ambientals i per tal de preservar millor la qualitat de vida dels vigatans i vigatanes. Demanem que mai més es comprometi els parcs públics, ni els confonguin amb solars edificables. Exigim que es reconegui que els parcs NO ESTAN EN VENDA, i que l’especulació s’aturi a les seves portes

Per això, ara i sempre diem:

VOLEM UN POUM AL SERVEI DE LA QUALITAT DE VIDA DE TOTHOM, I DE LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT.

NO A LA DESTRUCCIÓ DELS PARCS DE VIC! SALVEM EL PARC DE CAN FORCADA!!