Suport al col·lectiu d’afectats per les hipotèques

El dissabte 27 de juny a les 6 de la tarda, al Casal Claret de Vic, hi ha convocada una trobada de moviments, entitats socials i persones que individualment vulguin donar suport al col·lectiu d’afectats per les hipoteques, i al mateix temps demanar més implicació de l’administració a l’hora d’afrontar la problemàtica dels habitatges buits. Aquesta trobada és fruit de l’assemblea de moviments socials del passat mes de maig en la que es va manifestar l’importància de treballar conjuntament al voltant de problemes socials.