Carta de Manel Hernández, director de l’ACA

Carta de Manel Hernández, director de l’ACA
(Agència Catalana de l’Aigua)

Benvolgut Jesús (president del Grup de Defensa del Ter),

Les festes d’aquest any suposen la culminació d’una etapa que ha arribat a bon port tot i els atzucacs que ens ha tocat viure al llarg d’aquesta legislatura, com ara la pitjor sequera en 70 anys o la pitjor crisi econòmica des que es va recuperar la democràcia.

És ben cert que ens trobem en un context econòmic advers i que encara caldrà dedicar esforços en els propers anys per resoldre la sostenibilitat de la gestió del cicle de l’aigua a Catalunya, sobretot en l’àmbit de la recuperació de costos que marca la Directiva. Tanmateix, no és menys cert que l’Agència Catalana de l’Aigua ha fet un gran esforç de gestió, de planificació i d’inversions que ens ha permès estar avui molt més ben preparats per afrontar situacions complexes com les que hem viscut durant la darrera sequera i, alhora, avançar infraestructures estratègiques que asseguren la garantia de futur.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla de gestió de l’Aigua de Catalunya. Aquest és un fet pioner ja que per primera vegada disposem d’una planificació hidrològica que es fonamenta en el nou paradigma de la gestió de la demanda i no de l’oferta, i que s’inscriu clarament en els principis de la Directiva Marc de l’Aigua, un camí indefugible tant per l’exigència normativa d’Europa com perquè el sentit de la responsabilitat com a país la pròpia societat ens ho demanden.

Això s’ha pogut constatar tant en els propis òrgans de Govern de l’Agéncia que han donat llum verda al Pla de Gestió i el Programa de mesures que l’acompanya, com en els diferents espais de debat i processos de participació que s’han dut a terme al llarg de tot aquest procés de planificació durant més de 3 anys. No hi ha cap altre pla de gestió que hagi estat tant informat, debatut, analitzat i participat com el de Catalunya ni que hagi recollit tantes aportacions i al·legacions i aquest és un mèrit col·lectiu i compartit per totes les persones i els agents, les institucions, les entitats i els usuaris de l’aigua, juntament amb el personal de l’Agència i el conjunt de la societat catalana.

L’any 2010 també tanca una altra etapa, que es va iniciar durant la sequera del 2007-2008 i que ens ha portat a eixugar bona part del dèficit hídric estructural de les conques internes catalanes. A dia d’avui hem aconseguit incrementar la disponibilitat d’aigua en 122 hectòmetres cúbics a l’any, la qual cosa equivaldria a la suma dels embassaments de la Llosa del Cavall, Sant Ponç i Siurana plens. Disposem de la dessalinitzadora més gran d’Europa per a abastament i hem recuperat prop de 300 captacions que ja aporten i que podran aportar aigua en moment de manca de recurs. La situació requeria decisions i mesures concretes i urgents i, conseqüentment, ho hem afrontat amb decisió i, sobretot, amb voluntat de resoldre els problemes.

És cert que així ha suposat incrementar l’endeutament de l’Agència. Un esforç d’endeutament aprovat pel Govern de la Generalitat i el Parlament per complementar el finançament de les inversions programades, conjuntament amb els recursos dels fons europeus i de la Disposició Addicional 3a de l’Estatut, que ha servit per garantir les inversions – fetes i en curs – i els serveis de l’aigua, així com també per resoldre els problemes i les necessitats vinculats a la seva gestió, especialment en un context de sequera cíclica que posava en risc la garantia d’abastament.

Entre la feina pendent de fer, que cal destacar com a més important, és resoldre el model de finançament dels serveis de l’aigua de l’Agència. Aquest serà el gran repte que el Govern i la societat catalana hauran d’afrontar en el futur immediat si realment volem garantir uns serveis del cicle de l’aigua de qualitat i amb garantia assegurada d’abastament. I aquesta és una assignatura que el propi Parlament de Catalunya, de manera majoritària, ha marcat com a pendent a través de la moció aprovada el 29 d’abril de 2010.

Només puc tenir paraules d’agraïment i de reconeixement cap a totes les persones amb qui he tingut l’honor de compartir responsabilitats i objectius a l’Agència i dins el Govern; al Consell d’administració pel suport i costat que m’ha fet sempre i molt especialment en els moments més durs de la sequera; als companys de camí d’Aigües Ter-Llobregat, que des de l’inici de la legislatura ha treballat colze a colze amb l’ACA en la planificació i gestió de la xarxa bàsica, un objectiu estratègic per la prestació d’un servei pública essencial; als alcaldes i altres representants de les institucions i operadors públics i privats, els diferents usuaris, les associacions, ens i entitats, i a totes les persones amb qui hem tingut l’oportunitat de col·laborar, resoldre problemes, arribar a acords i desenvolupar les actuacions necessàries en matèria d’aigua. A tots i totes: gràcies, sincerament.

Us desitjo que passeu unes bones festes en la confiança que el nou Govern valori i prengui el testimoni de tota aquesta feina feta i assumeixi amb visió de país i ànim de consens, els reptes que encara tenim plantejats en m atia d’aigua a Catalunya de cara al futur.

Una abraçada,

Manuel Hernández
Director de l’ACA

Barcelona, 20 de desembre de 2010

<a href=”https://www.gdter.org/forum/index.php” target=”_blank”>Opina al F?rum del GDT!!</a>