Jornades sobre cooperativisme a La Torratxa (Vic)

PRESENTACIÓ DEL CICLE COOPERATIVES I CRISI

El projecte del Centre Social Autogestionat “La Torratxa” ja fa dos anys i mig que camina. Basat en l’autogestió, la participació directa i el treball en xarxa, la Torratxa ha anat donant els seus fruits i ara creiem que és el moment de fer un pas endavant, és el moment de plantar una altra llavor. Els valors que motiven la Torratxa han servit per portar a la nostra ciutat una alternativa rica a l’oci, la cultura, la formació i les relacions socials. També ha servit a aquells que hi hem volgut participar directament, per apoderar-nos una mica més de les nostres vides, deixant el rol de consumidors passius i creant activitats per compartir amb la resta de la societat.
Ara doncs decidim caminar per obrir “nous” camins, volem expandir l’autogestió més enllà del centre social, volem aprendre a viure sense intermediaris que es lucrin a costa nostra. Volem re-apropiar-nos d’allò que ens prenen quan ens obliguen a ser tant sols consumidors resignats a l’oferta del mercat, mà d’obra i no productors, participants amb veu però no decisors.

CONTEXT DE CRISI:

És ja normal que cada dia es parli de la crisi en els mitjans de comunicació. Aquesta ha set dibuixada com a crisi del sistema financer o crisi del sector immobiliari, entre altres. No obstant és cada cop més indiscutible que aquesta no és una crisi sectorial ni conjuntural sinó que és una crisi sistèmica de la qual no hi haurà una recuperació que ens porti al nivell de vida existent fins al 2006.

La situació de crisi i les respostes donades des de l’Estat espanyol estan portant a una major concentració del poder degut a la major afectació de la crisi a la petita i mitjana empresa i a la compra publica del deute privat de les principals corporacions financeres per part de l’estat espanyol.

Des dels mitjans de comunicacional i el govern s’intenta vendre que ja ens estem recuperant de la crisis. No obstant els fets constaten dia rere dia que així no és cert i que la crisis és més present que mai.

Podem pensar que no hi haurà sortida de la crisi per nosaltres. És difícil que es recuperi l’economia del país, però en qualsevol cas és impossible sense que així comporti una despossessió de la majoria dels ciutadans. És a dir, desmantellar l’estat del benestar. Retallades socials, salarials, educació, subsidis, funcionariat… tot això s’ha acabat.
Llavors, en el cas que es recuperes l’economia, nosaltres (els que no formem part de l’elit econòmic i social) continuarem estan en crisi o en pobresa o en explotació, digues-li com vulguis.
La crisi és sistèmica i definitiva. La classe mitja ja és historia.

Per nosaltres només ens queda la sortida d’investigar noves formes d’organització social, política i econòmica, en el marc d’una consciència social i ecològica.

OBJECTIU DE LES JORNADES:

El cicle organitzat per aquest desembre busca un barreja entra la divulgació de models alternatius i a la vegada la plasmació d’aquestes idees en fets pràctics. Formació i Transformació.

Els principals objectius serien doncs pensar Alternatives al model actual, crear alternatives i buscar la confluència amb els principals afectats per la crisis per fer-ho conjuntament.
Intentarem veure en quatre aspectes centrals en les nostres vides quines experiències ja existeixen per organitzar-les d’una altre forma. La opció escollida és la forma cooperativa amb voluntat transformadora. És a dir, l’organització horitzontal i no jeràrquica amb criteris de producció socials. Que ens permeti crear no sols unes relacions socials més justes dintre de cada cooperativa sinó que també facilitin la creació d’un teixit social que cooperi contra les envestides de l’economia capitalista, volem doncs ser més fort invertint el criteri de competència per el de cooperació.

Organitza:
<a href=”http://centresocialvic.blogspot.com/” target=”_blank”>CSA La Torratxa</a>