La febre urbanitzadora empitjora la situació econòmica i ambiental

– NOTA DE PREMSA –

Davant les noves informacions sorgides, referides a la gran quantitat d’hectàrees de terreny que han estat dedicades a la construcció de nous polígons industrials, i que continuen encara sense cap mena d’activitat econòmica, el Grup de Defensa del Ter denuncia la situació creada, que lluny d’ajudar a resoldre la crisi econòmica, en realitat agreuja la crisi ambiental i la destrucció del paisatge que estem patint.

Així mateix, demanem que s’informi amb claredat de quins costos tenen per a tota la ciutadania: quants són els diners invertits per les administracions en aquests polígons. Denunciem que aquesta dada és ocultada a l’opinió pública d’una manera vergonyant.

Demanem també que s’aclareixi quant ens costarà a tots el manteniment d’aquests polígons inactius, i com es pensa impedir que els especuladors privats acabin lucrant-se indegudament amb l’augment del valor dels sòls agrícoles, gracies a l’esforç econòmic i de gestió realitzat pels ajuntaments i operacions d’altres àrees de l’administració, entre elles l’INCASÒL.

Ens oposem rotundament a la construcció de més polígons industrials i exigim, en tot cas, la requalificació a sòl rústic de tots aquells polígons ja urbanitzats però encara no edificats, i també dels que no s’hagin arribat a urbanitzar, tot i estar declarats sòl urbanitzable.

4 de desembre de 2010

Grup de Defensa del Ter
<a href=”https://www.gdter.org” target=”_blank”>www.gdter.org</a>
tlf: 93 850 72 34 – 663 112 147

CONTEXTUALITZACIÓ CRONOLÒGICA DE LA NOSTRA REIVINDICACIÓ?

Ens els darrers anys el Grup de Defensa del Ter (GDT) ha orientat les seves actuacions publiques a qüestionar el model de creixement que s’estava desenvolupant a casa nostra, centrat en l’ocupació creixent de terreny agrícola, en la concentració de capital i en una despesa energètica elevada.

L’administració durant el cicle de abonança econòmica s’ha dedicat a donar tota mena de facilitats a aquests sectors (via concessió d’obra publica, promoció d’infraestructures i construcció de nous polígons). Tot així omplia de complaença els diferents ajuntaments i mentre s’ocupaven els polígons, també omplia les seves arques. L’eufòria resultant i les expectatives van empènyer a requalificar milers d’hectàrees que en l’actual context de crisi s’han convertit en polígons fantasma i en una ruïna pels ajuntaments. Qui realment s’ha lucrat amb l’operació són els propietaris de terres i especuladors del sector.

Demanem la reestructuració del sector primari de la comarca orientant-lo cap a una producció de qualitat i al foment del consum de proximitat.

Ja l’any 2008 sota l’eslògan: POLÍGONS AVUI, MISÈRIA DEMÀ el GDT alertava en un acte públic a Gurb (Osona) de les conseqüències del model econòmic que s’estava desplegant:

L’allau d’ocupació del territori que hem sofert aquests últims anys en determinades zones com la Plana de Vic, és una bestiesa que ens hipoteca el futur i s’aguanta sobre la mentida que identifica l’augment de sòl urbà amb el progres.

El fet és que, any rere any, perdem terres agrícoles mil·lenàries que difícilment podrem recuperar mai més, i molt sovint per construir-hi unes quantes naus de molt dubtosa rendibilitat o directament per especular. Tanmateix el sòl és un recurs limitat que no podem urbanitzar a la lleugera. Ens cal tenir prou visió estratègica per veure que amb les crisis energètiques que es plantegen en un futur immediat, l’agricultura de proximitat pot jugar un paper importantíssim com de fet ja està començant a tenir en d’altres països d’Europa.

Més recentment, davant la possibilitat de la construcció d’un Macropolígon a Osona (promogut pels ajuntaments de Vic i Folgueroles) el GDT va llegir un manifest al ple municipal de Folgueroles del 15 març de 2010 titulat: MÉS POLÍGONS BUITS, MENYS CRISIS. Aquesta campanya es consolidaria amb una xarxa d’entitats d’Osona adherides a la causa sota un lema ben senzill: PER UNA PLANA VIVA: TERRA, NO POLÍGONS!

S’adjunten:

– Manifest <a href=”https://sites.google.com/site/gdter2/home/Pol%C3%ADgonsavuimis%C3%A8riadem%C3%A0.pdf?attredirects=0&d=1″ target=”_blank”>”Pol?gons avui, mis?ria dem?”</a> llegit a Gurb el dia 11-10-08
– Manifest <a href=”https://sites.google.com/site/gdter2/home/M%C3%A9spoligonsbuits%2Cmenyscrisi?.pdf%3Fattredirects=0&d=1″ target=”_blank”>”M?s pol?gons buits, menys crisi?”</a> llegit a Folgueroles el dia 15-3-10
– Manifest <a href=”https://sites.google.com/site/gdter2/home/PerunaPlanaviva%3ATerra%2Cnopol%C3%ADgons%21.pdf?attredirects=0&d=1″ target=”_blank“>”Per una Plana viva: TERRA, no polígons!”</a> llegit a St. Jordi Puigseslloses el dia 25-4-10