Nota de premsa: Aj. Olost – Comissió SOS Lluçanès

En una reunió mantinguda a l’ajuntament d’Olost entre representants de la comissió SOS Lluçanès i l’alcalde s’han pres els acords que a continuació s’esmenten i en relació als episodis de males olors que de manera reiterativa provoca el funcionament de la Planta de Compostatge Fumanya situada al municipi veí de Sant Martí d’Albars:

– L’ajuntament d’Olost es compromet a fer les gestions polítiques i jurídiques necessàries que possibilitin la paralització de l’activitat de la Planta de Compostatge, que de manera greu i permanent altera la qualitat de vida dels habitants de Santa Creu de Jutglar.

– Sol.licitar formalment a l’ajuntament de Sant Martí d’Albars, administració que va donar la llicència, que paralitzi l’activitat i no renovi la llicència, atesos els presumptes defectes de forma en la seva tramitació? i a les molèsties, abans esmentades, que ocasiona.

– Sol.licitar i reiterar a les administracions comarcals i nacionals, a actuar decididament per a la solució definitiva de les problemàtiques ambientals que suposa el funcionament d’aquesta planta. Tant és així que s’adreçarà un escrit al Consorci del Lluçanès, al Consell Comarcal d’Osona i a la delegació de Govern a la Catalunya Central amb la finalitat que actuïn d’urgència en la solució del problema que porta més de 8 anys sense respostes o solucions efectives.

– Donar tot el suport als veïns i veïnes de Santa Creu de Jutglar pel greu perjudici que pateixen, així com a la Comissió SOS Lluçanès.

– Posar a disposició de l’entitat SOS Lluçanès els serveis jur?dics municipals per a continuar la seva activitat en defensa dels legítims interessos dels ciutadans de Santa Creu de Jutglar, en front d’una activitat, la de la Planta de Compostatge, que atenta greument contra els drets de les persones que viuen a Santa Creu de Jutglar.

– Creació d’un web a la xarxa social facebook de suport a la gent de Santa Creu i a la Comissió SOS Lluçanès.

Ajuntament d’Olost- Comissió SOS Lluçanès