Nova campanya d’analítiques a les fonts

Durant les dues últimes setmanes de gener s’ha dut a terme la recollida de monstres d’aigua de les fonts d’Osona i el Lluçanès per part del GDT.
Totes les mostres es faran analitzar i es publicarà una relació amb els resultats de la concentració de nitrats de cadascuna de les fonts; tal i com es ve fent els darrers anys.

Això ens permet obtenir resultats independents sobre la contaminació per nitrats dels aqüífers subterranis. I seguir denunciant el problema generat, en gran part pel domini del model ramader intensiu (sobretot en el sector porcí) que s’ha promogut i instaurat a la comarca d’Osona.

Aquesta tasca, desenvolupada per la comissió de Fonts del GDT, està encaminada a posar de relleu la importància d’un tresor comú que s’està perdent, les nostres fonts.

L’aigua és vida!
Recuperem les fonts i les seves aigües!