Apadrina el cam

S’està posant en marxa una nova iniciativa vinculada al projecte del Grup de Defensa del Ter envers als camins vora riu.

Si heu pogut seguir l’evolució del projecte aquests dos últims anys, haureu pogut veure com ha passat per diferents fases, des d’estar a punt de desaparèixer i la poca implicació social en el projecte fins a la situació en que s’ha arribat ara, que hi ha una comissió de gent que vetlla pel GR210, es treballa conjuntament amb els Escoltes en l’organització d’un camp de treball, s’organitzen jornades de voluntariat, es treballa per la continuïtat del GR210 de Sant Quirze a Ripoll, etc.

Per poder seguir avançant en el desenvolupament social del projecte dels camins Vora el Riu la proposta que us fem és APADRINAR UN TRAM DE CAMÍ, Vora Ter, Vora Ges i Sorreigs

La finalitat d’aquesta proposta és que voluntàriament, de manera individual o grupal i amb continuïtat durant l’any es pogués revisar l’estat d’un petit tram de camí, per poder conèixer l’estat dels senders.

S’hauria de poder fer una observació del tram de camí la primera setmana de cada mes (aprox.), a partir d’una petita guia amb indicadors que hauria de permetre saber si el camí està net, si hi ha molta vegetació, s’hi ha caigut algun arbre,…

Amb aquesta informació podríem actuar als trams de camí que no estiguin bé, fer-ho saber als ajuntaments corresponents i organitzar jornades de voluntariat.

per més informació podeu adreçar-vos al correu electrònic gdter@gdter.org o al telèfon 93 850 72 34.

Esperem la vostra resposta,

Toni Mas
Grup de Defensa del Ter