Carta conjunta per les obres de la C-17 a Ripoll

La carta que trobareu a continuació ha estat enviada als mitjans així com també a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat i als polítics locals de Ripoll.

El Grup de Defensa del Ter, així com la resta d’entitats signatàries volem posar de manifest els punts exposats en la següent carta en relació a les afectacions del desdoblament de la C-17 i la seva entrada a Ripoll.

Estem a la vostra disposició.

————————————————————————————-

Les associacions a sota signants, després de veure i reconèixer l’estat de les obres de la nova variant de la carretera C-17 que estan executant des del tram de la riera de Sora fins a l’entrada de Ripoll, demanen a les entitats públiques, persones responsables i representatives, i en especial a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya que tingui en compte les observacions següents:

– Valorem la forta petjada que tenen aquestes obres en el territori, i per això demanem que s’executin i acabin els seus detalls de disseny amb la màxima cura i polidesa, doncs de tothom és sabut la delicadesa i estretor del nostre exquisit paisatge.
– Observem que l?acabament de les boques dels túnels no tenen el nivell d’acabats que caldria, ja que la seva entrega amb els pendents de les muntanyes no és prou rigorosa i, produeix, de rebot, el mal efecte dels acabats de gunitat i talussos formigonats.
– Entenem que molts d’aquests túnels són curts de llargària o mal entregats respecte als plans inclinats de la muntanya, i produeixen, per això mateix, aquestes sortides de les boques de túnel que cal tapar, per dalt i pels costats, amb flora que moltes vegades tampoc és la pròpia de l’indret.
– No entrarem hores d’ara a discutir sobre la dubtosa “pell de plastificat” de diferents colors que recobreix i embolcalla l’interior dels túnels i que, a diferència, per exemple, dels túnels de Bracons o Castellfollit de la Roca, és d’un tractament molt inferior.
– Recalquem que la revegetació haurà de ser amb planta autòctona i del rodal de cada indret. I tal com es va demanar en al·legacions al projecte, caldrà que es retirin totes les plantes exòtiques que van ser plantades durant el condicionament dels túnels de Terradelles i la Cúbia.
– Tot i la quantitat de túnels, observem que no s’han previst els passos de fauna necessaris, especialment en els llocs on ja hi hagut un índex elevat d’atropellaments de fauna i de risc d’accidents amb cotxes (tram EDAR-Can Villaura i vora la central hidroelèctrica de la Cúbia), i on ja s’havia demanat que es condicionessin abans d’aquest projecte de desdoblament. Passos de fauna que s’haurien d’habilitar en els trams de carretera vella i que ara faran de carrils de pujada.
– Un cop més, doncs, volem constatar el minso criteri a l’hora de fer les aportacions econòmiques, en tant que inversions mínimament adequades, tot fent palesa la manca de pressupost i disseny en els acabats, exteriors i interiors, talment com si féssim una comarca que no cal escoltar.
– Esperem, així sé, que amb aquesta alerta es puguin arranjar, ben prompte i abans que les obres siguin donades per acabades, els conceptes aquí exposats.

Ripollès, maig del 2011

GEDENA, Grup de Defensa del Ter, CEA ALT-TER, Associació Jardí Botànic Plantes Medicinals de Gombrèn, i ARÒ