El 19G es convoca Per una Plana Viva!

Per una Plana Viva! va començar ara fa més o menys un any i ha servit per anar organitzant activitats d’oposició al Macropolígon d’Osona (esmorzar-caminada a l’ermita de St. Jordi Puigsesllosses, bustiada a Folgueroles, xerrada Arcadi Oliveres, etc.) i en favor d’un altre model de comarca més eficient, localista i que posi en valor els recursos propis de la comarca i la seva gent.

La comarca d’Osona està immersa a una pressió enorme i a una profunda afectació per diverses infraestructures que li canviaran la cara i l’entorn (MAT i noves línies elèctriques, desdoblament de la C-17 fins Ripoll, consolidació de l’Eix Vic-Olot, desdoblament de l’eix transversal i projecte de l’eix transversal ferroviari). El projecte del Macropolígon es continua movent tant a nivell polític com per interès dels propietaris, però ara mateix sense ressò mediàtic, en un context amb més polígons construïts i en desàs que mai.

Tot i que la crisi està relentint aquest procés no podem restar de braços plegats. Cal organitzar-nos una mica i posar arguments a sobre la taula a favor d’un altre model de comarca.

Per això es convoca a les entitats que formen PER UNA PLANA VIVA! (i tota la gent que en tingui ganes) a trobar-nos el dimecres 19 de gener a les 20h al Casino de Vic per plantejar accions, projectes i propostes que es puguin desenvolupar seguint la línia iniciada ara fa un any!

Feu-ne veus i fins llavors!!

Grup de Defensa del Ter

+info: <a href=”http://perunaplanaviva.blogspot.com/” target=”_blank”>perunaplanaviva.blogspot.com</a>