Imminent privatització d’Aigües Ter Llobregat

Convocatòria de Premsa
a càrrec de la Plataforma “Aigua és vida”

Imminent privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL)

* Amb 224 treballadors/es, una xarxa de 700 km, 167 dipòsits de capçalera, i 12 estacions de bombament, ATLL té un rendiment del 95.14% i abasteix a més de 4.9 milions d’habitants.

* ATLL disposa d’un patrimoni immobilitzat de 1.800 M?, infraestructures pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania a través dels seus impostos, ja sigui a través d’inversió pública de la Generalitat, de la Unió Europea o d’ajuntaments locals.

* Tot i tenir les inversions realitzades, la Generalitat vol cedir ara la gestió d’ATLL al sector privat, externalitzant-la per 700M€ i concedint l’amortització al sector privat. Grups comercials com AGBAR o COMSA s’hi han mostrat interessats.

* Per fer la concessió més atractiva la Generalitat valora allargar la concessió a 50 anys (en comptes de 25) i permetre que el gestor fixi la tarifa.

Dia: Dilluns, 19 de desembre
Hora: 18.00h
Lloc: FAVB (c/ Obradors, número 6-10, Barcelona)

Amb: Pedro Arrojo, doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Saragossa amb una llarga trajectòria d’investigació en Economia de l’Aigua i ex-president de la FNCA; Albert Recio, doctor en Economia, professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona i històric membre de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona; i un membre de la Plataforma Aigua Es Vida.

Barcelona, 16 de desembre. L’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL), la qual abasteix a més de 4,9 milions d’habitants i subministra anualment un volum de 229 Hm3 d’aigua, està en perill de privatització ja que des de l?entrada del nou govern es busca la seva externalització.

Les funcions i responsabilitats d’ATLL, segons el decret 3/2003, són la producció i el subministrament d’aigua potable per a l’abastament de poblacions mitjançant la seva xarxa de distribució. Aquest decret reconeix que és un servei públic d’interès de la Generalitat i, per tant, de la seva competència, que comprèn: a) La regulació dels recursos hídrics i l’adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i qualitat. b) La planificació, la redacció dels projectes, l’execució de les obres, la gestió i l’explotació de les instal·lacions. Alhora que també li correspon modificar, adaptar, reajustar i ampliar la quantitat dels recursos en origen, la duració temporal i la regulació estacional de les concessions a les poblacions dins de l’àmbit territorial de prestació del servei, establint, per a les ampliacions i les noves concessions, les condicions econòmiques que siguin necessàries. ATLL té una xarxa de 700 km, 167 dipòsits de capçalera, i 12 estacions de bombament. La gestió d’aquestes infraestructures i de les funcions abans esmentades, es duen a terme mitjançant 224 treballadors/es. La xarxa d’ATLL té un rendiment del 95.14%.

Per a més informació segueix llegint <a href=”https://sites.google.com/site/gdter2/home/Imminentprivatitzaci%C3%B3ATLL?attredirects=0&d=1″target=”_blank”>aquest document</a>.

Un cop finalitzi l’acte es penjaran tots els materials a http://aiguaesvida.wordpress.com/

Per a més informació:
Eloi Badia : 649860307
Quim Pérez : 647915639
aiguaesvida@gmail.com
http://aiguaesvida.wordpress.com/

Organitzacions adherides a la plataforma Aigua és Vida:

Ateneu Rocaus, Attac-ACORDEM, Badalona Indignada, Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya CATAC, Casal Independentista l’Ocell Negre, Comissions Obreres CCOO, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya  CONFAVC, Comitè d’empresa d’Aigües Ter  Llobregat, Comitè d’empresa de l’Agència Catalana de l’Aigua, Ecologistes en Acció  EeA, Enginyeria Sense Fronteres  ESF, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona  FAVB, Gent del Ter  GdT, Grup de Defensa del Ter  GdTer, Intersidindical Alternativa de Catalunya  IAC, Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura- IAEDEN  Salvem l’Empordà, Plataforma d’Oposició als Transvasaments  POT, Plataforma en Defensa de l’Ebre  PDE, Plataforma Prousal, Unió General de Treballadors  UGT, Xarxa de Consum Solidaris  XCS, Xarxa Nova Cultura de l’Aigua  XNCA.