Resum del “Bròquil”

RESUM DELS CONTINGUTS I DEBAT DE LA 3a SESSIÓ DEL CICLE:
“S’HA ACABAT EL BRÒQUIL. ARREMANGUEM-NOS AMB EL GDT.”

Després de les dues primeres sessions, on s’ha explicat l’origen i les conseqüències del canvi d’època que vivim, ha tingut lloc una tercera sessió per debatre obertament quins havien de ser els reptes i objectius de l’entitat. És a dir, cap a on creiem que ha d’anar el Grup de Defensa del Ter. Aquest cicle ha de servir per orientar l’entitat cap a les inquietuds de la seva gent.

Per fer-ho, el passat dissabte 22 d’octubre del 2011, es va proposar un exercici al voltant d’un figura que ens va presentar en Joan Subirats. Aquesta figura és un triangle format per tres conceptes: Incidència, dissidència i resistència (situats a les cantonades del triangle) i que defineixen l’actitud de qualsevol moviment social o grup activista. Cada entitat – segons els seus objectius, el seu moment vital o segons la percepció que se’n tingui – estarà més a prop o més lluny de cadascun dels tres vèrtexs esmentats.

La resistència fa referència a les actituds d’oposició, d’estar en contra d’alguna cosa, dir no.

La incidència fa referència a la voluntat de influir en les normes i és una actitud dirigida principalment cap als poders públics, polítics i institucions ja que son elles qui fan les lleis.

La dissidència fa referència a aquelles actituds dirigides a organitzar-se o a “viure” de maneres diferents a les establertes com habituals.

EXERCICI PROPOSAT:

Per poder treballar aquests conceptes amb la gent present es varen fer quatre petits grups. Cada petit grup va haver de situar un punt dins del triangle cap a on creia que havia de bascular l’entitat en el futur.
Després cada petit grup havia de fer propostes i donar idees de com creia que havia d’actuar el grup en cada un dels tres àmbits (resistència, incidència i dissidència), destacant-ne una de principal i les altres com a secundaries.

POSADA EN COMÚ

Tot aquest complex sistema de motivació donà el seu fruit en la posada en comú. Interpretant els resultats, en general es va coincidir en donar un major pes a la dissidència a l’hora d’encaminar el futur del grup. Seguit de la resistència que sempre ens a caracteritzat i sense deixar la incidència, potser menys important en aquests moments.

Respecte a la pluja d’idees i propostes per a cada un dels àmbits, a continuació trobareu un recull de les propostes principals i de les secundàries:

Dissidència

La majoria de grups varen estar d’acord que aquest era l’aspecte més important. Les principals propostes donaven voltes a una mateixa idea:

-Acollir i potenciar nous models i pràctiques vitals alternatives. Experiències com els horts urbans, les cooperatives, el consum pròxim i conscient, les bones pràctiques tradicionals, els camins, l’Embarcador…
-Un grup destacà la idea d’agafar la crisi com oportunitat per promoure aquest nou model.

Com a punts complementaris es va assenyalar el foment de menjadors escolars ecològics i el tema de les energies netes i renovables. També es va voler deixar constància de la importància de la difusió, suport i dinamització de totes aquestes coses així com de la formació de la gent i de les noves generacions per tal de reeixir.

Resistència

Els diferents grups s’han posat d’acord en els seus punts principals:

-Els purins i la qualitat de l’aigua han coincidit en tres grups.
-Guerra als polígons i cabals mínims ha sortit en alguns d’ells.
-Un quart grup ha fet referència a la importància del seguiment de totes aquelles agressions importants que es puguin donar i de tenir capacitat de resposta.

Pel què fa a les idees secundaries es va demanar resistència contra les agressions al territori i contra el consumisme. Un aspecte important que també va aparèixer és el de treballar aquests temes més en xarxa amb altres entitats i amb els moviments globals actuals adherint-nos a les seves campanyes.

Incidència

És el que ha donat lloc a idees més dispars. Les propostes principals de cada grup de treball són:

-Dirigir la incidència per propiciar canvis en el model econòmic actual.
-Lluitar perquè es compleixin les lleis actuals i no s’hi facin retallades. Algunes lleis que tenim són bones, sobretot les europees.
-Promoure el contacte amb altres entitats o institucions per presentar conjuntament propostes de canvi.
-Aconseguir incidir sobre el poders públics a traves de més denúncies i de fer canviar l’opinió de la gent.

Dins de les idees secundaries es parlava de continuar incidint en les problemàtiques dels purins, el model agrari i les infraestructures i mobilitat. També es creia important continuar participant en processos oberts com POUMs, Plans de Barris i en tots aquells processos legislatius o administratius que semblin importants. Un grup va comentar de potenciar l’educació en medi natural com a eina de futura incidència. Finalment es veia important de ser presents en els mitjans de comunicació per influir políticament.

Finalment es van obrir alguns debats i es va acordar de difondre aquest resum entre els socis/es per tal de completar aquest treball entre les persones que no varen poder assistir a la sessió i de qui s’espera la seva opinió.

Grup de Defensa del Ter