El CUSA i l’ACA – Jesús Soler

Els darrers 7 anys, el GDT hem participat a la pràctica totalitat de les sessions del Consell per l’ós Sostenible de l’Aigua -CUSA-. Aquest òrgan consultiu de l’Agéncia Catalana de l’Aigua -ACA-, era probablement el mitjà més efectiu de participació d’entitats ciutadanes, en la presa de decisions sobre la gestió del govern en matèria d’aigua.
La cosa no era per tirar coets, però permetia, amb totes les limitacions imaginables, fer arribar a l’Agència i al Govern, la nostra opinió i els nostres punts de vista sobre la legislació i la gestió de l’aigua al nostre país.

El CUSA es convocava més o menys un cop al més, amb un ordre del dia proposat per l’ACA i els consellers (són els membres del CUSA).
Al nostre entendre, els resultats d’aquesta participació, han estat prou satisfactoris, amb la redacció i aprovació pel Govern, de cossos legislatius tan importants com el Pla sectorial de Cabals de Manteniment, el Pla de gestió de sequeres i el Pla de Gestió de l’Aigua de Catalunya. Textos que creiem molt necessaris, equilibrats, molt correctes des d’el punt de vista ecologista, moderns i modèlics, fins al punt que han merescut l’elogi de la Comunitat Europea.

Però com que no hi ha bé ni mal que cent anys duri, entre la crisi econòmica i el canvi de Govern, pràcticament se n’ha anat tot en orris. L’ACA, que va ser obligada pel govern a invertir moltíssims diners -que no tenia- en multitud de projectes que no li pertocaven; amb un forat de 1500M€ ha caigut pràcticament en fallida econòmica. Això significa que perillen serveis tan bàsics com l’abastament públic d’aigua potable, el sanejament de les aigües residuals, la construcció de les depuradores pendents, i la mateixa execució del Pla de Gestió com obliga la Directiva Europea.

Això mateix, el nou govern de CIU, no té entre les seves prioritats la participació ciutadana i l’activitat del CUSA ha caigut en picat. El darrer any tan sols es van celebrar tres consells i amb ordres del dia on pràcticament tot es reduía a plors i lamentacions.

Amb l’actual panorama d’ofec econòmic sota la bota espanyola, els projectes gallinacis del nostre govern: (venda a les multinacionals del patrimoni públic hidràulic; joc, vici i construcció de casinos i hotels), i els brindis al sol: (transvassament del Roine, canals Segarra-Garrigues i Xerta-Sónia), només resta pregar i treballar per que el nostre país arribi ben aviat a la independència i puguem ha més de sobreviure com a poble-, administrar racionalment els nostres diners i bastir un futur engrescador i factible.

Jesús Soler,
membre del Grup de Defensa del Ter i conseller del CUSA en representació del GDT des del 2006.