Pedro Arrojo, contra la privatització de l’aigua

Us adjuntem un preciós enllaç de la intervenció del professor Pedro Arrojo al programa àgora (TV3) del passat dia 19 de desembre del 2011.

“El bon estat de les aigües i del medi ambient no són un luxe de rics, sinó una necessitat pels més pobres”.

<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”640″ height=”398″ id=”EVP3866810IE”><param name=”movie” value=”http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf”/><param name=”scale” value=”noscale”/><param name=”align” value=”tl”/><param name=”swliveconnect” value=”true”/><param name=”menu” value=”true”/><param name=”allowFullScreen” value=”true”/><param name=”allowScriptAccess” value=”always”/><param name=”wmode” value=”transparent”/><param name=”FlashVars” value=”themepath=themes/evp_advanced.swf&autostart=false&minimal=false&videoid=3866810&instancename=playerEVP_0_3866810&refreshlock=true&basepath=

http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&backgroundColor=#ffffff&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&xtm=true”/><embed width=”640″ height=”398″ type=”application/x-shockwave-flash” src=”http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/Main.swf” id=”EVP3866810″ scale=”noscale” name=”EVP3866810″ salign=”tl” swliveconnect=”true” menu=”true” allowfullscreen=”true” allowscriptaccess=”always” wmode=”transparent” FlashVars=”themepath=themes/evp_advanced.swf&autostart=false&minimal=false&videoid=3866810&instancename=playerEVP_0_3866810&refreshlock=true&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&backgroundColor=#ffffff&basepath=http://www.tv3.cat/ria/players/3ac/evp/&xtm=true”></embed></object>

Pedro Arrojo, és economista i doctor en Ciències Físiques i especialista en recerca de l’economia dels recursos naturals i gestió d’aigües. Va ser un dels fundadors de la Fundación Nueva Cultura del Agua i l’únic ciutadà de l’Estat espanyol que ha obtingut el Premi Goldman (l’any 2003), considerat el Premi Nobel del medi ambient.

El motiu principal de la presència d’en Pedro Arrojo a Catalunya en aquesta data era per participar a la roda de premsa convocada per la plataforma “Aigua és Vida”.

En aquesta roda de premsa, juntament amb l’Albert Recio (economista i històric membre de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i membre de la Plataforma Aigua és Vida)
es van denunciar els perills de l’espiral privatitzador al voltant dels serveis de gestió de l’aigua. I concretament, de la voluntat del govern català de privatitzar Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i les seves infraestructures per deixar-les a mans de la gestió privada.

La contaminació, les lluites al voltant del control de l’aigua i l’interès mercantil que la gestió del servei genera són a l’ordre del dia arreu del món. Les principals empreses del sector privat de l’aigua sovint compten amb la complicitat del govern i el perjudici recau sobre la vida de molts ciutadans. Una qüestió que no és gens gratuïta, ni desinteressada.

El Grup de Defensa del Ter està participant a la plataforma Aigua és Vida i a la Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua. Els quals, juntament amb moviments socials i ecologistes d’arreu estan teixint una xarxa per qüestionar aquest model privatitzador. Un procés que serà visible a nivell internacional al pròxim <a href=”http://www.fame2012.org/es/” target=”_blank”>F?rum Alternatiu Mundial de l’Aigua – FAMA -</a> que tindrá lloc a Marsella entre els dies 12 i 17 de març del 2012.