Presència del GDT al Mercat del Ram (Vic)

El passat divendres 30 de març, en el marc de les jornades tècniques del Mercat del Ram de Vic, van tenir lloc dues xerrades organitzades pel Grup de Defensa del Ter.

La primera centrada sobre el tema de l’energia, fruit del treball de la comissió del GDT que treballa aquest tema i la col·laboració amb l’Agència Local de l’Energia d’Osona per a la organització d’aquest acte.

La xerrada, titulada “Energia en el món local”, va tractar bàsicament tres temes i va comptar amb la preséncia de diferents ponents per cadascun d’aquests temes:

Primes i autoconsum a càrrec de Manel Romero; que va fer un repàs relativament optimista de la situació del mercat de l’energia i l’autoconsum a dia d’avui i els efectes dels darrers canvis legislatius.

– Dejeccions ramaderes i energia a càrrec de Bélen Covelo; centrada en l’aprofitament del biogàs rural generat pel purí de les explotacions ramaderes. Una tècnica molt present a altres països però encara molt incipient a casa nostra.

– Som Energia: Cooperativa de producció i consum energétic, a càrrec de Marc Vives; que va exposar la breu història i els motors ideològics d’aquest projecte que està en fase de creixement.

El debat posterior va ser especialment interessant i alguns productors rurals es van mostrar interessats.

La segona xerrada – titulada “Mercats de proximitat. Una alternativa viable per a la pagesia local” – es va plantejar com a taula rodona i estava organitzada pel Grup de Defensa del Ter i Veterinaris Sense Fronteres – Osona. En aquesta taula rodona hi vàrem intervenir:

-Marcel Tarrés. Mercat dels pagesos de Sabadell. Aj. De Sabadell.
-Josep M. Gamissans. Pagès de verdura ecològica de La Guixa.
-Gemma Safont. Directora tècnica del Consorci de Gallecs.
-Lola Puig. Món Empordà (mercats setmanals itinerants producte local-ecològic).

Entre les moltes aportacions i especificitats de cada experiència, es va posar de relleu la importància de què els propis productors apostin per la seva capacitat comercialitzadora i que les administracions hi posin facilitats en l’ámbit local.

Els continguts de les dues xerrades defineixen força bé la línia de pensament i d’actuació per la qual la societat en general i el camp en particular, hauran d’anar tendint si entre tots volem un futur millor.

Atentament,

Grup de Defensa del Ter