L’entrega dels Porcs de Merda

El divendres 4 de novembre es va celebra a Vic l’entrega de premis Porc d’Or. L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) del Departament d’Agricultura és qui organitza aquests premis, on reconeix anualment les millors explotació porcines de l’Estat en diferents categories.

El Grup de Defensa del Ter i diferents associacions haviem organitzat una concentració de rebuig als premis Porcs d’Or on es volia fer una entrega alternativa de premis: els Porcs de Merda. Cada entitat entregarà un guardó de reconeixement a la mala tasca per part del guardonat en solucionar els diferents conflictes que genera la ramaderia porcina intensiva. Sota el lema «no és or, és explotació» es volia denunciar tots els conflictes en el medi natural i socials que comporta aquest model de ramaderia porcina. Un model que produeix aliments de baixa qualitat, a baix cost, amb una gran petjada ecològica i enriquint a uns quants Amb aquest acte, també voliem reivindicar un canvi de model agroalimentari global, i a Osona, cap a un model més sostenible, equitatiu, saludable i social. Volem una sobirania alimentària, perquè estem convençuts que podem produir i treballar dignament, sense abusos de cap tipus i continuant generant una riquesa qualitativament, i no només quantitativament, més justa.

Finalment però el GDT no varem participarem activament en l’acte de rebuig a l’entrega dels premis Porc d’Or. La raó és que ens varem desmarcar del premi negatiu que el sindicat CGT va entregar als sindicats CCOO i UGT pel seu paper en el conflicte laboral d’Esfosa. El GDT al·legarem que això no afavoria el treball transversal en les lluites. Vista la dificultat que hi havia de treballar aquest punt a última hora, i d’acord amb els diferents organitzadors de l’acte, el GDT va decidir retirar-se.

Dir que lamentem no haver participat en el rebuig a les entregues del premi Porc d’Or i alhora animem a tots per treballar junts en la denúncia dels diferents conflictes al medi natural i social que comporta el model ramader intensiu.