Tala d’arbres a la ruta dels Molins

Tenim notícia d’una important tala d’arbres a la vora del torrent de Sant Martí a la Ruta del Molins en la urbanització del Pujol (Calldetenes). Aquesta destrossa s’ha fet amb empara legal, però el GDT denunciem que aquests arbres formaven part de la vegetació de ribera, amb tota una fauna associada, tenien un valor paisatgístic i eren part d’una ruta turística senyalitzada pels ajuntaments. Els criteris de tala no podien ser els mateixos que un camp de pollancres. És molt trist que els ajuntaments i altres administració competents ho hagin permès primant els interessos particulars.

Afegir que fa pocs anys ja va haver-hi una tala similar amb efectes lamentables per la qual el GDT i altres entitats i persones vam manifestar la nostra indignació i rebuig.

Ara torna apassar el mateix, i per arrodonir la misèria, la tala actual mostra com de profund és el menyspreu de les administracions, locals i nacionals, cap a les demandes de les entitats i cap a la bona gestió de la natura i el paisatge.