alTERna’t, jornada a l’Embarcador de l’economia social i solidària

Presentació de l’alTERna’t a l’Embarcador del Ter, una jornada lúdica i didàctica a l’entorn de l’Economia Social i Solidària (ESS).

El divendres 1 de setembre, a partir de les 6 de la tarda i a l’Embarcador del Ter, tindrà lloc l’alTERna’t, una jornada lúdica i didàctica entorn l’Economia social i solidaria (ESS). L’ESS és aquella que situa la persona i la comunitat al centre de la seva activitat, i prioritza el benestar col·lectiu per davant del benefici econòmic. L’orienten principis com la transparència, la participació, la sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la col·laboració i compromís amb la comunitat, amb una clara voluntat transformadora davant l’actual context de desequilibri, desigualtat i exclusió social.

Sota el paraigües de la Xarxa d’Iniciatives d’ESS s’agrupen empreses, entitats i altres iniciatives que actuen des del compromís social per resoldre necessitats a través de l’activitat econòmica. A Manlleu, i des de 2015, s’ha organitzat un grup de treball on el Grup de Defensa del Ter en formem part amb el projecte de l’Embarcador. L’objectiu és seguir teixint xarxa compartint aspectes concrets com:

  • Iniciatives col·lectives (i individuals), formals (i informals) amb finalitat econòmica i social.

  • La finalitat és la producció de bens i serveis per satisfer necessitats dels associats i/o de tercers.

  • La capacitat de decisió resideix en les persones associades (no en el capital), amb un funcionament horitzontal o gairebé horitzontal de les estructures.

  • Es disposa d’un marc de funcionament que garanteix un procés de gestió democràtic, participatiu i transparent.

  • S’incideix en el desenvolupament local.

  • S’aposta per la qualitat del treball, posant el benestar de la persona per davant del creixement del capital.

  • Conscients que la cooperació i ajuda mútua permeten afrontar nous reptes, més enllà de la tradicional competència.

  • El resultat de l’activitat econòmica reverteix en la mateixa activitat o s’aplica en funció del treball, servei o activitat realitzada, sense lucre, que no existeix o bé està limitat.

La jornada s’iniciarà a les 18:00 amb una contextualització de l’ESS a càrrec del manlleuenc Ruben Suriñach, coordinador del Balanç Social de la XES i membre de la cooperativa més OPCIONS. Seguidament, entre 19:00 i 21:00, es podrà conèixer o participar en un itinerari de jocs didàctics i activitats de sensibilització pensats per a un públic familiar. Finalment, a partir de les 21:00 i per cloure l’acte, tindrà lloc una actuació musical en acústic a càrrec d’Anna i Nil Solans.

Durant el llarg de la jornada hi haurà servei d’entrepans, així com també el servei de menjar i begudes habitual de l’Embarcador del Ter.

Us animem a tots a venir-hi per descobrir l’Economia Social i Solidaria gaudint d’una jornada divertida i enriquidora. També t’animem a fer-ne difusió ja que és una economia que permet afrontar nous i necessaris reptes.

Grup de Defensa del Ter