El procés participatiu del POUM de Manlleu

El procés participatiu del POUM de Manlleu:

Tal i com ens ha fet saber l’ajuntament d’aquest municipi, us informem que durant aquest mes de gener tindran lloc les sessions participatives per l’elaboració del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Manlleu. En el darrer procés d’elaboració del POUM de Manlleu, l’any 2008 un grup de persones del GDT hi varen ser molt actius i es van presentar una sèrie d’al·legacions, molt crítiques amb les previsions de creixement d’aleshores.

En l’actualitat, tant les entitats amb seu a Manlleu com els seus habitants hem estat convidats a participar activament en les sessions participatives previstes per aquest gener per l’elaboració del nou POUM. La qual cosa és d’agrair. Però volem posar sobre la taula la manca de profunditat democràtica i de cultura participativa d’aquest procés, ja que els documents de treball ja estan pràcticament enllestits i les directrius urbanístiques prèviament elaborades.

Creiem que la planificació territorial és una eina molt important per a la definició de prioritats i per a la gestió dels recursos del territori en el qual volem que els seus habitants en siguin plenament sobirans i responsables.

Per això, en la mesura del possible, us fem avinents algunes reflexions generals per aquells socis/es que vulgueu participar en aquest o en processos similars en altres municipis o àmbits territorials:

-Posar en valor i protegir els recursos naturals més bàsics i escassos com són les lleres i els cabals dels rius, les rieres i els torrents. Així com també les fonts, els pous i els aqüífers.

-Potenciar una mirada vinculada a la sobirania alimentària en la planificació territorial.

-Valorar i protegir els usos agraris del territori, no com a terrenys futurament urbanitzables com es fa en l’actualitat, sinó com el què pròpiament haurien de ser, un recurs vinculat a la pagesia local i a la producció d’aliments de proximitat. A més d’una font per generar llocs de treball i cohesió social, territorial i paisatgística.

-Generar normes urbanístiques que prohibeixin expressament les ampliacions de granges de porcs i la seva conversió en macro-granges a mans de la indústria del sector.

-Condicionar els creixements urbanístics i les noves edificacions a la prèvia ocupació de pisos buits ja construïts en la trama urbana existent. Una condició plenament aplicable també a les naus industrials, amb les adequacions que siguin necessàries.

-Condicionar la instal·lació de noves activitats econòmiques al territori, al seu desmantellament integral i desimpacte paisatgístic o urbanístic en el moment de tancar o deslocalitzar la seva activitat.

Les sessions de participació ciutadana per l’elaboració del POUM es faran els dies:

– Dissabte 14 de gener: Medi ambient i sostenibilitat.
– Dissabte 21 de gener: Sector econòmic i serveis.
– Dissabte 28 de gener: Desenvolupament urbà i mobilitat.

Un TER viu per un TERritori viu!!!