El Ter i el Freser dins la Xarxa Natura 2000?

El GDT demanem incloure el curs dels rius Ter i Freser a la Xarxa Natura 2000:

El grup de Defensa del Ter hem sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que inclogui la totalitat del curs dels rius Ter i Freser dins la Xarxa Natura 2000 de protecció mediambiental. Amb aquesta petició ens afegim a altres entitats i estaments, com el Centre d’Estudis de Rius Mediterranis i el Consorci del Ter, que han fet la mateixa petició al Conseller.

Actualment els rius Ter i Freser estan en gran part del seu recorregut exclosos de la Xarxa Natura 2000. En aquests espais existeixen tant hàbitats com espècies d’interès comunitari que justificarien la seva inclusió. la conca del riu Ter acull una gran diversitat d’espècies i d’hàbitats naturals, fins el punt que hi són representats la majoria dels ecosistemes d’Europa. Els rius són, i han estat, els tradicionals corredors lineals naturals, el Ter i Freser permeten la connectivitat de les regions biogeogràfiques alpina i mediterrània, així com la connectivitat entre nombrosos espais naturals protegits. De fet la fragmentació dels hàbitats i la manca de connectivitat en espais naturals protegits és una greu amenaça, sobretot pels espais fluvials. Nosaltres creiem que cal definir nivells de protecció que donin continuïtat i consistència a la globalitat del sistema, tot i que aquests espais perimetrals i connectors no disposin actualment de valors naturals qualificats o no presentin estats ecològics òptims. És decebedor que després de tants anys i arguments a favor encara no s’hagin fet passos utilitzant els instruments de que disposa l’administració per protegir aquests estimats cursos fluvials.

08 juny 2017
Grup de Defensa del Ter