Presentació dels resultats de les fonts d’Osona i Lluçanès – 2017

Avui 22 de març, Dia Mundial de l’aigua, a Prats de Lluçanès, el Grup de Defensa del Ter conjuntament amb Lluçanès Viu, hem fet la presentació dels resultats de les concentracions de nitrats de les fonts de la comarca d’Osona i el Lluçanès. A més a més, hem presentat el corresponents projectes sobre educació mediambiental per a treballar a les escoles.

NOTA DE PREMSA:

Resultats de la campanya de nitrats a les fonts d’Osona i el Lluçanès – 2017, i presentació de projectes de conscienciació per treballar a les escoles.

El Dia mundial de l’aigua és una data en què cada any recordem la importància que té l’aigua dolça tant per la salut i el benestar de les persones com pel medi ambient, i de la necessitat d’una gestió sostenible d’aquest recurs natural, sempre al voltant de dos eixos, com són la difusió del coneixement i la reivindicació.

Ja fa 15 anys que els voluntaris del Grup de Defensa del Ter mostregen les fonts de la comarca d’Osona i Lluçanès, aquest any se n’han mostrejat un total de 140 i els resultats obtinguts són molt similars als de l’any passat. La mitjana de nitrats a les fonts osonenques passa del 61 al 57 mg/l de nitrat, i el percentatge de fonts que superen els 50 mg/l de nitrat (límit de potabilitat) passa del 43 al 41 %. Per tant, no hi ha canvis remarcables en l’estat de les masses d’aigua de la comarca i continuem igual de malament. El top 3 de les fonts més contaminades d’aquest any és: Font dels Gallisans de Sta. Cecília de Voltregà amb 424,6 mg/l de nitrats, seguida de la Font Salada de Gurb amb 293,6 mg/l, i al número tres es situa la Font del Raig de Torelló amb 262,2 mg/l. En aquests últims 15 anys, la concentració mitjana de nitrats per a les fonts analitzades s’ha mantingut més o menys constant al llarg del temps, amb uns valors al voltant dels 60 mg/l, sense observar millores significatives. En canvi, hi ha una tendència a que amb els anys, el valor màxim de concentració, augmenti. S’ha passat d’un valor màxim l’any 2002 de 240 mg/l, a un valor de 430,20 mg/l el 2016.

Des de les entitats del territori, en motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua, davant d’aquesta greu problemàtica de contaminació per nitrats que pateix la nostra comarca des de fa anys, volem donar també notícies d’esperança. Per això presentem dues activitats didàctiques amb l’objectiu de donar a conèixer i portar a debat aquest problema ambiental a les escoles i instituts. Davant de l’estat de salut de les nostres fonts i de la necessitat de prendre consciència i promoure un canvi envers el nostre medi natural i l’aigua, amb les escoles de la comarca apostem per les generacions futures.

La primera activitat és el «projecte fonts» i l’impulsen des de Lluçanès Viu. El seu objectiu és apropar les escoles a les fonts perquè prenguin consciència del seu estat i en promoguin un canvi. Abans les fonts tenien vida; eren aigua de vida. Algunes s’han perdut com els masos deshabitats que les cuidaven; i l’aigua avui dia no és potable.
El projecte entoma diversos fronts. Permet la recuperació de la font, propera i accessible a l’escola, per tal d’utilitzar-la com a aula externa de ciències. Crea consciencia als infants i famílies, implica a veïns i recupera un patrimoni natural degradat i en perill. Ja fa dos cursos que s’han fet diferents sortides amb les escoles del Lluçanès. Podeu consultar més informació clicant aquí

La segona iniciativa és una activitat didàctica que el GDT ha enviat a tots els centres d’educació secundaria d’Osona i el Lluçanès. Consisteix en fer un itinerari pel medi natural que al seu pas coincideix amb una font. Allí s’observa l’estat del lloc, s’agafa una mostra d’aigua i es procedeix a fer el test de nitrats in situ. A partir d’aquí es busca iniciar un debat sobre les causes de la contaminació per nitrats, sobre el paper del Govern i de la ciutadania davant la contaminació, i explicar la importància de la preservació de les fonts com a patrimoni natural i cultural. Es busca una opinió crítica i un posicionament de responsabilitat social per part de cada alumne i pensar possibles solucions. En el correu podeu consultar adjunta l’activitat.
En totes dues iniciatives l’alumne és el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. La nostra voluntat és conscienciar-los amb l’esperança que ben aviat s’impliquin en la solució de la problemàtica dels purins al nostre territori.

Podeu descarregar-vos:

La taula de resultats del 2017

Taula Històrica de resultats (fonts amb més de 10 dades)

 

Reportatge del 9Nou. Presentació dels Resultats a Prats de Lluçanès

Grup de Defensa del Ter
Lluçanès Viu