Tala d’arbres al Passeig del Ter

L’Ajuntament de Manlleu està tallant uns pollancres de grans dimensions al Parc del Passeig del Ter. Els arbres eren vells i un informe ho recomana. Des del GDT ens sembla trist haver arribat a aquesta situació.

Els pollancres (populus nigra) són part del paisatge típic de ribera. Sabem que molts d’ells no es trobaven en bones condicions de salut i que calia fer-hi alguna cosa. Segurament el manteniment insuficient que s’ha fet en aquests anys ha provocat que alguns arbres no creixessin en una posició vertical correcta, i d’altres amb problemes de salut per culpa dels estressos hídrics, que podrien ser deguts a la impermeabilització del canal, la qual ha impedit que aquest arbres, típics del paisatge de ribera, poguessin absorbir a través de les seves arrels, la quantitat d’aigua necessària per viure.

Som conscients també de que en època de fructificació s’acumula gran quantitat de borró, que no és pol·len, sinó fibres que envolten les minúscules llavors perquè el vent les dispersi, el qual pot generar molèsties a persones sensibles o fins i tot risc de petits incendis ja que l’acumulació d’aquest és fàcilment inflamable.

Finalment, ens sembla inadequat que es vulguin reemplaçar aquest 13 pollancres per espècies exòtiques que poc tenen a veure amb la climatologia i el bosc de ribera. És per això que el GDT demanem a l’ajuntament de Manlleu, que si volen substituir els arbres dels passeig del Ter, ho facin replantant espècies autòctones de ribera com podrien ser salzes, àlbers, oms, verns, freixes, o pollancres autòctons que, si es trien exemplars masculins, no produeixen borró…