Presència de bassals d’aigua residual a sota Fervosa

Des del Grup de Defensa del Ter volem denunciar de nou la presència d’uns bassals permanents d’aigua residual clarament contaminada, a tocar de l’empresa de compostatge Fervosa de Manlleu, de la qual fa dos anys ja vam alertar de la seva existència notificant-ho als Agents Rurals i a l’Agència de Residus de Catalunya. Malgrat l’empresa informa que ha pres totes les mesures de control requerides, segueix sense haver posat fi a la problemàtica.

Aquests bassals situats a la part inferior d’un marge, a sota la bassa de lixiviats de Fervosa, sembla que podrien formar-se a través de filtracions que passen per la roca i acaben sobreeixint a sota del marge en forma de bassal. Per això, creiem que pot haver-hi una afectació del subsòl, dels camps, de les aigües subterrànies de l’entorn i de la riera del Poquí que es troba a uns dos-cents metres.

Els darrers mesos hem estat fent seguiment de l’estat dels bassals, n’hem analitzat una mostra del líquid i el resultat és clarament contaminant amb alts continguts d’amoníac, compostos de nitrogen i demanda química d’oxigen. Per això hem tramitat de nou una denúncia a l’Agència Catalana de Residus, que esperem que serveixi per reobrir el cas i poder trobar i aturar l’origen d’aquestes filtracions que afecten directament el nostre territori.