Reunió de Lluçanès Viu i el Grup de Defensa del Ter amb la Directora General d’Agricultura

El passat 7 de novembre de 2018 Lluçanès Viu i el Grup de Defensa del Ter vam reunir-nos amb la directora general del Dep. d’Agricultura, la Sra. Elisenda Guillaumes, per tal d’intercanviar la visió del model ramader a Catalunya i per presentar algunes propostes i suggeriments.

La reunió va transcórrer amb sintonia i compartint la visió de la problemàtica que tenim al país. Una problemàtica que, més enllà del que pot aguantar el “paper”, és ben real i compartida sobre el territori. 

La quantitat de caps de porcí que hi ha en determinades comarques com a Osona i el Lluçanès i la conseqüent contaminació fa que el Departament treballi enèrgicament, segons el que la directora ens va comunicar -amb els recursos que es tenen- per al control real de les dejeccions i la seva traçabilitat. La directora accepta que fins al moment el control no és l’adequat ni el suficient. Per això se’ns va comunicar que a partir del març 2019 es portaran a terme els controls obligats per GPS. Un control del que molts s’han omplert la boca però que no és, ni ha estat, real.

Des de la direcció general són del parer, tot i que conscients de les dificultats, que caldria una moratòria ja a la construcció de més macrogranges, sota l’excusa d’ampliacions i que estaria bé parar de donar llicències per tal d’endreçar la situació que hi ha de descontrol.

Des de les entitats se li va suggerir que el que caldria és legislar per tal de diferenciar el què és la ramaderia industrial de la ramaderia tradicional. Aquesta diferenciació podria posar al seu lloc a la construcció de grans naus en sòl no urbanitzable.

Creiem que la solució passa en replantejar el model ramader existent, ja que després de dècades d’un model porcí intensiu tenim una pagesia quasi desapareguda i el nostre entorn contaminat. Cal doncs una solució real que passa per la reducció de la cabana porcina en els grans industrials del porc, afavorint així la ramaderia tradicional i les noves generacions de pagesos que estan iniciant un camí respectuós amb el territori i els animals.

Se li va traslladar, també, la proposta de que es publiquessin els consums d’aigua de les macrogranges per tal de que la població pugui visualitzar la problemàtica de la manca de recursos hídrics per tal de satisfer aquesta indústria. Uns recursos que des del Consell Comarcal d’Osona es volen pal·liar fent inversions públiques, com per exemple les portades d’aigua al Lluçanès.

Una altra proposta va ser que s’instés al treball real i conscient del cos d’agents rurals a la comarca d’Osona, ja que des de les entitats es considera que, com a les comarques gironines sembla estar treballant bé, el lideratge d’aquest cos a Osona i el Lluçanès no està a l’alçada i es fa la vista grossa en molts casos. En aquest sentit se’ns va comunicar que ja s’estan fent anàlisis de sòl i que s’estan posant i es posaran sancions. Estaria bé que a Osona i al Lluçanès es veiés aquesta pràctica.

Pel que fa a l’aprovació del nou Decret de dejeccions ramaderes, el qual preveu una moratòria, les entitats van traslladar que arriba tard i que estaria bé que el més aviat possible s’aprovés i que aquesta vegada es fes complir.

Lluçanès Viu i GDT