Valoració de la trobada amb l’ACA sobre la tala d’arbres al riu Ter

Aquest dimarts 4 de desembre el Grup de Defensa del Ter ens hem reunit amb representants de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), dels Agents Rurals, de l’empresa Forestal Catalana (encarregada dels treballs a la llera del Ter), del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis i amb el regidor de Serveis Territorials i Esports de l’Ajuntament de Manlleu Enric Vilaregut.

El motiu de la trobada, convocada per l’ACA, era explicar els criteris que s’han utilitzat per realitzar la tala d’arbres tant a la llera del Ter al seu pas per Manlleu, com a la resta de trams del riu afectats per les intenses riuades del passat mes d’octubre, arran de les preocupacions sorgides al municipi.

La neteja de la llera del Ter, segons explica l’ACA, s’ha fet amb el criteri de recuperar la capacitat hidràulica del riu, per això, s’han retirat les acumulacions de fusta i altres materials, els arbres caiguts, i s’han talat arbres afectats o morts i els que podien suposar un perill en cas d’una nova riuada. A Manlleu, s’ha posat èmfasi a la zona anterior al pont, ja que els arbres caiguts podien taponar-lo.

El Grup de Defensa del Ter hem mostrat el nostre desacord en el procés que s’ha seguit per fer l’actuació, ja que el comunicat previ de l’ACA, informava d’una intervenció d’emergència per retirar els arbres caiguts i no pas d’efectuar cap tala. En canvi, s’han talat molts arbres i, un cop hi ha hagut indignació de la gent i ho hem denunciat, s’han interessat en informar-ne i donar explicacions. Creiem que és vital que quan hi hagi aquest tipus d’actuacions, hi pugui haver un debat previ per arribar a un acord entre els diferents agents i la població, per tal de definir els corresponents criteris. L’ACA i l’Ajuntament de Manlleu assumeixen que en properes actuacions faran una millor comunicació prèvia.

Pel que fa als criteris de la tala, el GDT apostem per criteris ecològics i de sentit comú. Creiem que un bosc de ribera sa és vital per a l’ecosistema del riu, per tant, s’hauria d’haver tingut més cura en la tala realitzada. Els troncs caiguts es descomponen en poc temps, generant vida a l’entorn del riu, cal mantenir-los perquè sols ja s’acaben integrant al medi natural. Cal respectar el riu i el seu entorn i per tant, no construir infraestructures en zones inundables, perquè la tendència actual portarà a més riuades. Cal que els rius puguin fluir i no s’incideixi en voler gestionar la vegetació de tota la ribera.

Les queixes i denúncies que s’han realitzat aquests últims dies i el diàleg amb l’administració, ha permès el compromís de tallar el mínim nombre d’arbres necessari, de replantar algunes espècies talades i que millori la comunicació prèvia a les actuacions.