Jornada internacional per l’aigua pública i democràtica

El proper divendres 22 de març a Barcelona (Dia Mundial de l’Aigua) l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), Aigua és Vida, l’Associació Espanyola d’Operadors Públics (AEOPAS) i la Red Agua Pública (RAP) organitzen la Jornada Internacional per l’Aigua Pública i Democràtica per posar en comú experiències catalanes, estatals i internacionals de remunicipalització amb la intervenció de destacades ponents com són Ellen Lees, Ma Eugènia Palop i Meera Karunananthan. Així mateix, es coneixerà des de les perspectives dels moviments socials, operadors i governants les experiències i els reptes de futur d’aquest nou model de gestió pública i democràtica. Per disposar de tota la informació de la jornada així com per accedir al formulari d’inscripcions, ho podeu fer mitjançant el següent enllaç: http://amap.cat/ca/jornada-internacional/

Els moviments socials van aconseguir que el juliol de 2010 l’Assemblea General de Nacions Unides declarés que l’accés a l’aigua i al sanejament són drets humans que han d’estar garantits per les administracions públiques amb competències en aquests serveis. Conseqüentment amb la consideració de drets humans i de serveis, en cap cas han de ser objecte de negoci o utilitzats com un mer producte financer. El govern de la gestió de l’aigua ha de ser públic, democràtic, transparent, amb rendició de comptes i amb control ciutadà.

Per això, aquests últims anys moltes importants capitals del món han decidit remunicipalitzar els serveis d’aigua: Jakarta, Buenos Aires, Berlín i París en són alguns dels exemples. A hores d’ara, a l’Estat espanyol els casos més rellevants de remunicipalització són Terrassa i Valladolid. Conjuntament a aquestes dues importants ciutats, moltes altres volen recuperar la gestió de l’aigua, implementar serveis d’excel·lent eficàcia i eficiència i impulsar nous models de gestió pública on estigui garantida la participació activa, lliure i significativa de la ciutadania.