Presència d’escuma al riu Gurri provinent de la depuradora de l’escorxador Esfosa

El tram final del riu Gurri, afluent del Ter, torna a ser un riu sense vida. Fa més d’un any que el seu estat ha empitjorat, ja no hi ha presència de carpes ni ànecs i l’aigua sovint és tèrbola i té un to marronós.

El passat dilluns 18 de novembre, un veí de la zona ens va alertar de la presència de molta escuma al riu Gurri, al seu pas per Gurb, Osona, a l’alçada de Granollers de la Plana.

Vam denunciar-ho als agents rurals, que van inspeccionar la zona i van poder observar que l’escuma provenia del polígon del Bruguer de Vic, concretament de la depuradora de l’escorxador Esfosa, un dels escorxadors més grans de la comarca d’Osona. Després de fer una inspecció a l’empresa van concloure que la causa era el trencament d’un tub, que abocava aigües residuals juntament amb les aigües pluvials. L’empresa va manifestar que desconeixia aquest vessament i el mal estat del riu. El tub ja ha estat reparat.

La tramitació de la denúncia està en mans de l’Agència de Residus de Catalunya que valoraran quin tipus d’expedient sancionador cal obrir. L’Agència Catalana de l’Aigua també n’està al cas.

El Grup de Defensa del Ter volem posar en evidència, una vegada més, el greu impacte del model ramader industrial a la comarca d’Osona i El Lluçanès, un model que trinxa el territori contaminant aqüífers, fonts i rius. A més de la precarietat laboral als escorxadors, tot plegat per l’enriquiment de l’agroindústria i l’empobriment de la comarca i la petita pagesia.