Participació al 3r Cicle de Planificació Hidrològica

Diferents membres del Grup de Defensa del Ter s’han implicat en el procés de participació del 3r Cicle de Planificació Hidrològica a Girona, fent aportacions, sobre la contaminació per nitrats, cabals ecològics i canvi climàtic entre d’altres, que afecten al territori i a la conca del Ter.

Participa per definir el futur de l’aigua a Catalunya: https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua