Catalunya implanta els cabals ambientals de manera generalitzada en el 100% dels rius de les conques internes

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha implantat des de l’1 de juny de 2020, l’obligatorietat d’alliberar cabals ambientals o ecològics en el 100% dels rius de les conques internes, seguint amb les directrius que marca l’actual planificació hidrològica catalana per al període comprès entre el 2016 i el 2021 i en línia amb els objectius de la Directiva marc de l’aigua.

Aquesta implantació ha estat progressiva, amb una primera fase duta a terme al juny de 2018 per als trams fluvials protegits de les conques internes (un 50% del total), i una segona, desplegada fa un mes, per a la resta de rius (el que suposa el 50% restant). Els cabals ambientals que s’han de respectar es poden consultar en aquest enllaç.

Els cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, són el volum d’aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l’objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes.

Més informació: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/386697/catalunya-implanta-cabals-ambientals-manera-generalitzada-100-percent-dels-rius-conques-internes