Trobada Per una plana viva

La proposta de creixements urbanístics com el de les Adoberies de Calldetenes, el macropolígon de Folgueroles, o la projecció de nous vials i variants; ens plantegen molts dubtes sobre el futur de la Plana de Vic. I més enllà d’oposar-nos als projectes, ens agradaria plantejar la necessitat d’un debat seriós, en positiu, per treballar els reptes territorials de conjunt de la Plana de Vic, que més enllà de les guerres particulars de cada ajuntament, serveixi per tenir una visió global que permeti salvaguardar l’espai agrari, aprofitar i dignificar els espais ja construïts, revitalitzar pobles i barris per fer viable el petit comerç, i reduir la necessitat de mobilitat privada.

Perquè protegint els espais agrícoles i naturals…
– Donem ús als habitatges buits
– Fomentem el petit comerç
– Possibilitem el transport públic
– Reduïm la contaminació
– Tenim espais de lleure
– Fem possible la producció local
– Dignifiquem zones industrials existents
etc…

Si des del teu col·lectiu esteu interessats/des a parlar-ne aquest dijous 17 de desembre a les 19h, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de gdter@gdter.org i us facilitarem l’enllaç per la connexió de la trobada telemàtica.

Grup de Defensa del Ter
Adoberies No

“La creixent urbanització i la consegüent fragmentació de la Plana de Vic, estan amenaçant la integritat del seu valuós paisatge agrícola.”

“La Plana de Vic sembla estar al Llindar en què caldrà decidir si les seves bases i patrimoni agrícola seguiran existint. La resposta a aquest interrogant té importants conseqüències sobre l’estabilitat i el futur de tota la regió metropolitana de Barcelona.”

Richard T.T. Forman; “Mosaico territorial para la región metropolitana de Barcelona”. Barcelona Regional, 2004. Richard T.T. Forman és catedràtic de l’ecologia del paisatge a la Universitat de Harvard.