Retornen les trobades presencials de la Junta del GDT

El passat 06 de juliol la Junta del GDT es va retrobar de manera presencial per primera vegada després de mesos de veure’s les cares darrera les pantalles. Va ser a l’Embarcador del Ter de Manlleu al vespre i ben il·luminats van fer una valoració sobre com avançar i encaminar els acords presos en l’assemblea anual de sòcies que es va celebrar el passat mes de juny.