Activitat il·legal de Le Porc Gourmet al turó de Terrerons de Taradell

Al terme municipal de Taradell, al límit amb Santa Eugènia de Berga, l’escorxador Le Porc
Gourmet ha adquirit els terrenys del turó de Terrerons, tot obrint sense permís una pista que hi puja fins a dalt, on hi han instal·lat taules i cadires. Aquesta pista, visible des de lluny, ha alterat completament un vessant que abans estava ocupat per terrers margosos, matolls i algun roure, la vegetació pròpia d’aquests espais tan característics de la Plana de Vic. Aquests terrenys es troben classificats com a sòl no urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic pel POUM de Taradell i, segons la normativa municipal, als espais classificats com a tals no s’hi poden fer actuacions que en comprometin els seus valors ecològics i paisatgístics.

Des del Grup de Defensa del Ter, i arrel de l’avís d’uns veïns, vam presentar una instància a l’ajuntament del municipi explicant els fets, i el mateix consistori ha reconegut que aquesta actuació infringeix la normativa municipal i que ja han obert un expedient a l’empresa.

Le Porc Gourmet és un dels artífexs del model ramader industrial de la comarca, amb un historial
d’impactes ambientals i explotació laboral preocupant. Des del Grup de Defensa del Ter denunciem l’acaparament de terres per part d’aquest tipus d’empreses i el creixent poder que estan adquirint, que no fa més que aprofundir en aquest model d’explotació de recursos i de persones que ens està empobrint a tots.

En un context de crisi ecològica com l’actual, el mosaic agroforestal de la Plana de Vic és estratègic per garantir la preservació de la biodiversitat i alhora la producció d’aliments i, per tant, no ens podem permetre que aquests espais quedin en mans de grans empreses de la indústria càrnia perquè en facin el que elles vulguin. Així mateix, esperem i exigim que l’actuació il·legal del turó de Terrerons de Taradell es reverteixi i no quedi impune.