La font de la Cadernera de Manlleu sense ni una gota d’aigua

La font de la Cadernera de Manlleu, una font amb aigua abundant al llarg de l’any, ha deixat de rajar aquests últims dies. Es tracta d’una font del segle XIX, molt popular, situada prop de l’estació del tren.

Malauradament l’aigua està contaminada per nitrats, superant els últims anys el valor de 200 mg/l de nitrats, però feia goig de veure-la i viure-la amb un cabal intens, alimentant el torrent del Poquí i el riu Ter, malgrat no poder-la beure, com moltes altres fonts de la comarca d’Osona.

Reclamem a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’Ajuntament de Manlleu que investiguin i posin remei al motiu pel qual aquesta font ha deixat de rajar. En masses ocasions la sobreexplotació dels aqüífers està afectant i eixugant les fonts naturals i les rieres. En un context d’emergència climàtica, l’aigua és un bé essencial per la vida que cal preservar. Cal posar límits al creixement, no podem seguir agafant més aigua del Ter i gastant més aigua de la que tenim.

Fa poc més de quaranta anys, les fonts eren lloc d’anades i vingudes, de passeigs, fontades i excursions. Però amb el temps, l’oblit, la deixadesa i la contaminació han fet que s’anés perdent tan sana costum d’anar a buscar l’aigua que ens dóna la terra. Les fonts i la seva aigua són un patrimoni natural a protegir, un llegat de la nostra cultura mediterrània.