Trobada d’entitats de Per una plana viva!

El Grup de Defensa del Ter, juntament amb altres entitats, estem impulsant la plataforma Per una plana viva!

Aquest passat 30 de setembre es va fer una trobada de les entitats de la plataforma i de gent interessada, on ens vam marcar els propers reptes a seguir:

– Creació d’una Agència per la pagesia a Osona / banc de terres
– Desplegament de la Llei d’espais agraris a la Plana de Vic
– Consolidació del treball d’incidència política i sensibilització