Pla d’Usos Recreatius del Pantà de Sau, per què hi al·leguem?

El passat mes de maig el Consell Comarcal d’Osona va posar a exposició pública el Pla d’Usos Recreatius del Pantà de Sau.

La notícia va aparèixer a El 9 Nou i el Grup de Defensa del Ter ens en vam alegrar, ja que estem totalment d’acord amb aquesta iniciativa i la trobem del tot necessària.

El Pla d’Usos elaborat mostra un manifest interès per un turisme sostenible posant en valor el magnífic patrimoni cultural i natural que tenim. Aquest és el turisme que es vol potenciar, segons el mateix document, perquè s’està convençut que és l’únic que té sentit a mig-llarg termini per arrelar la gent al territori.

Però llegint el detall es dedueix que el Pla és del tot contraproduent per aconseguir els objectius desitjats i seria un malbaratament de diner públic que provocaria l’efecte contrari a l’esperat. S’acabaria en una degeneració important del medi natural i per tant, en una pèrdua de l’atractiu turístic que es vol promoure amb el pla. Naixeria tocat de mort, pa per avui però gana per a demà.

Vista la llista de projectes enumerats, la conclusió que se’n treu és que el punt prioritari és sens dubte el benefici econòmic a curt termini.

Només cal veure les entitats que han participat en la seva redacció: Administració pública, empreses turístiques i entitats de lleure. Cap participació d’entitats socials, ecologistes o de patrimoni cultural, ni tan sols hi ha ADF, agents rurals ni bombers. Això no és un procés participatiu global.

Hi ha poc aprofundiment en els punts relacionats amb l’entorn natural, patrimoni cultural, i en els riscos associats a l’increment del turisme i la sobre-freqüentació. Al document s’esmenta que cal treballar-ho per prevenir-ho però no hi ha previst cap projecte en aquest sentit.

Ens estranya que ja hi hagi projectes enumerats sense el necessari enfocament conjunt que hauria d’incloure una anàlisi profunda de la capacitat de càrrega, accessos, impacte en el medi natural… Algunes de les accions previstes són del tot incompatibles amb la sostenibilitat de la que parla el document i amb la lluita per redreçar el canvi climàtic. De debò s’està creient en el turisme que es diu voler fomentar?

Val a dir que aquests projectes no estan gens desenvolupats en el document ni hi ha cap anàlisi de viabilitat econòmica. Sembla que només s’hagi fet un llistat sense valorar realment les implicacions, recursos naturals i les necessitats a tots els nivells. Com si l’objectiu fos gastar uns diners disponibles sense anar més enllà.

Com a entitat ecologista, no podem estar d’acord en que gairebé tots els projectes quantificats en cost tinguin motivació econòmica i interessos privats. S’està perdent l’oportunitat de proposar actuacions de recuperació i restauració d’un entorn natural i cultural fantàstic que tenim a prop nostre però que ja presenta símptomes de degradació.

Tampoc hi ha cap esment al model agroindustrial proper que asseca i contamina les rieres i rius que van a parar al pantà i que és del tot contrari al respecte a la natura i a l’entorn idíl·lic amb el que es vol atraure el turisme.

Referent al finançament dels projectes, ens amoïna detectar que gairebé tot és diner públic. A part de dubtar que sigui la millor manera de gastar el diner de tots, veiem clar que cal incorporar un finançament privat de les empreses que en trauran profit.

Finalment, ens preguntem si és realista i si té sentit un pla d’aquestes característiques tenint en compte la situació actual de sequera que, degut a l’evident canvi climàtic, les previsions són que aquesta es vagi repetint periòdicament i deixi de ser una situació excepcional per passar a ser estructural.

Per això hem sol·licitat que es replantegi tot el pla i es refaci de nou amb un procés participatiu real i aprofundint de debò en les totes les necessitats i requisits per combinar el respecte cap a la natura i el turisme sostenible que diu voler promoure.

Per més detall podeu consultar les al·legacions aquí: https://www.gdter.org/wp/wp-content/uploads/Pla-Usos-Panta-Sau-allegacions-GDT.pdf

I perquè quedi clar, des del Grup de Defensa del Ter no ens oposem a un pla d’usos recreatius del pantà de Sau, al contrari, hi estem d’acord i ens hi volem sumar, però a un pla d’usos que de debò aposti per un turisme sostenible i de futur arrelant la gent al territori i respectant el patrimoni cultural i natural que tenim.

Dolors Catalan Ramirez
Grup de Defensa del Ter