Denunciem que la Taula Nacional de l’Aigua no serveix per debatre i consensuar el canvi de model en la gestió de l’aigua

Les entitats de caire social, ecologista i per la defensa dels béns comuns presents a la Taula Nacional de l’Aigua que va crear el Govern el passat estiu, denunciem la inoperativitat d’aquest espai per a debatre el model de gestió de l’aigua, una demanda que hem fet fa molts mesos. Considerem que l’administració utilitza aquesta Taula per evitar el debat de fons que demanem i així, indirectament, seguir mantenint un model d’explotació insostenible de l’aigua.

19 de febrer de 2024

Critiquem que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està ocultant les dades detallades dels consums, evitant d’aquesta manera explicar el resultat de les mesures adoptades els darrers tres anys per fer front a la sequera, per tal de saber si s’ha complert amb les restriccions o no. Per contra, critiquem que s’està utilitzant la Taula per a demanar dades de consums a empreses i ens gestors les quals segons diu l’ACA, no en disposa. 

En segon lloc, critiquem que la Taula Nacional parteix d’un full en blanc, sense considerar les normes que marquen la gestió de l’aigua i, per tant, denunciem que no hi ha cap mena de filtre normatiu. La pròpia ACA està absent dels debats, no aportant informació ni recollint les diferents aportacions.

Tercer, critiquem també que la reducció a més de la meitat dels cabals de sequera del Ter, Muga i Llobregat (que ja són de per si una versió retallada dels cabals ecològics) s’ha decidit fora de la Taula Nacional de l’Aigua i sense cap diàleg ni acord amb les organitzacions de defensa del medi natural. Aquesta retallada deixa els rius Ter, Llobregat i Muga pràcticament secs, amb una afectació enorme sobre els ecosistemes i espècies fluvials. Amb aquesta decisió, l’ACA i la Conselleria d’Acció Climàtica vulneren els principis de la legislació europea (Directiva Marc de l’Aigua) d’assolir el bon estat ecològic de les masses d’aigua i incrementa els riscos per a la salut pública

Així les coses, manifestem un desencís total amb la Taula Nacional de l’Aigua del Govern, que de moment no ha donat cap resultat, mentre se segueixen prenent decisions contra l’interès general -com és la conservació de la natura- fora dels espais de participació creats per aquesta sequera. 

Per tot plegat, demanem al Govern un espai participatiu on debatre sobre el model de gestió hídrica de Catalunya per als propers anys, i els canvis estructurals necessaris per aconseguir una resiliència en aquesta matèria.

Entitats membres de la Taula Nacional:

  • Aigua és Vida 
  • Ecologistes en Acció de Catalunya
  • Enginyeria Sense Fronteres
  • Grup de Defensa del Ter