Avís legal

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest avís legal l’associació informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels formularis de la pàgina Web o mitjançant correu electrònic, implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la política de privacitat. Així mateix s’informa que l’associació és la responsable del tractament, i que les dades aportades no seran comunicades a tercers sense el consentiment del titular.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, ha de dirigir-se a l’associació mitjançant sol·licitud.

Confidencialitat

L’associació garanteix la confidencialitat de les dades facilitades. Així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de Desenvolupament segons Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, vinculat a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

L’associació no farà servir en cap cas les dades posades a la seva disposició per l’usuari per a prestar serveis a tercers o per aconseguir una utilitat pròpia, sinó, únicament per prestar els serveis descrits en la finalitat.

Enviament de correu electrònic, fax o altres mitjans de comunicació:

Per la present clàusula l’usuari presta el seu consentiment a l’associació perquè pugui procedir a l’enviament de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de manera que les dades referents als mateixos seran utilitzades per dur a terme aquestes comunicacions, i això a l’empara del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i a la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions. No obstant això, l’informem que podrà revocar el consentiment, en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar, i en qualsevol moment, mitjançant notificació a l’associació.