22/03/2016 TORNAR
Qui empastifa l'aigua que s'ha de beure? E.Rif
La setmana passada l'empresa ?Mobles Carr?? de Torell? va abocar pintura al Ter. El riu baixava de color blanc. Segons l'empresa l'abocament va ser un accident i asseguren que no es repetir?; per? no ?s la primera vegada que veiem l'aigua d'aquell tram de color blanc. Un centenar de metres m?s avall hi ha els pous d'abastament d'aigua potable de Torell?.

En les mateixes dates, un incendi a l'empresa la ?Farga Lacambra? de Masies de Voltreg? va provocar un vessament d'hidrocarburs que arrib? al riu Ter. Durant uns dies s'han instal?lat barreres flotants per controlar la taca d'oli. El Departament d'Interior de la Generalitat va emetre un comunicat on avisava de l'accident als municipis del riu fins a Roda de Ter, Vic incl?s, perqu? es va alterar la qualitat de l'aigua que agafen pel subministrament d'aixeta.

Amb un pla de prevenci? d'accidents adequat i operatiu els vessaments de les dues empresa no haurien arribat al riu. L'administraci? ?s qui aprova i vetlla perqu? aquests plans funcionin. Segurament algun error de c?lcul o de manteniment va permetre que els contaminants arribessin al Ter. Dos accidents que han deixat la qualitat de l'aigua malmesa durant alguns dies i que han afectat tot l'ecosistema del riu.

Per? normalment com est? la qualitat de l'aigua a Osona? El Grup de Defensa del Ter i la recent formada plataforma Volem l'aigua clara, neta i nostra hem organitzat diferents xerrades amb l'objectiu d'informar-ne als ciutadans. La primera explicava el cas particular dels pous municipals de Torell? que fa 15 anys es van clausurar per la pres?ncia de dissolvents provinents de les empreses COVIT i VEM. Just ara ha sortir la sent?ncia condemnat?ria, per? l'aigua continua contaminada i la just?cia no ha assenyalat qui ha de pagar la necess?ria neteja. Els aq??fers malmesos seran una trista her?ncia per futures generacions.

En la segona xerrada del cicle es parl? de la salut dels nostres rius i fonts. El ponent Forti? Prat, farmac?utic que porta molts anys analitzant aig?es subterr?nies, ens record? que les fonts de la Plana de Vic i del Llu?an?s tenen pres?ncia de nitrats provinents dels purins, i gran part d'elles no s?n potables. La mala gesti? dels residus ramaders ha contaminat els aq??fers i aix?, va dir, provoca un impacte social, econ?mic, mediambiental i sanitari. El segon ponent, en Marc Ordeix coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, va explicar que la mateixa taca dels purins tamb? est? arribant als rius, encara que amb conseq??ncies menors. Per? tamb? enumer? altres problemes habituals que acaben degradant la salut dels nostres rius i la qualitat de seva aigua. Les lleres i els seus boscos de ribera, els llits dels rius i els seus ecosistemes s?n agredits per murs, rescloses i actuacions de tot tipus. El centenar de canals existent, deixa del passat industrial, eixuga trams sencers del Ter, anihilant-ne la vida i impedint l'autodepuraci? i la rec?rrega natural dels aq??fers subterranis que en depenen.

D'aqu? pocs mesos s'inaugurar? la potabilitzadora d'Osona Nord. Tots els pobles s'han vist obligats a anar abandonant els pous contaminats i el Ter passar? a ser quasi l'?nic subministrador d'aigua pels pobles de la comarca. El mateix Ter que contaminem amb fatals accidents i que maltractem sense cap mirament. El mateix Ter que aig?es avall es transvasar? cap a l'?rea metropolitana de Barcelona. Quin ?s aquell animal capa? d'empastifar l'aigua que s'ha de beure? Nom?s l'home, nom?s nosaltres som capa?os de tal desprop?sit.

Aquesta setmana tenim una data assenyalada al calendari, el 22 ?s el dia mundial de l'aigua. Celebrem-ho! Celebrem-ho amb optimisme, perqu? prendre'n consci?ncia ?s l'?nic cam? que tornar? la vida al riu. Ni l'administraci?, ni la just?cia, ni la tecnologia sembla que ho puguin fer, sense la consci?ncia i la pressi? de tots. L'?nica manera de poder banyar-nos altre cop al riu, de refrescar-nos altre cop a les fonts ?s lluitant amb optimisme i convicci?.

Bon dia mundial de l'aigua a tothom!

Eudald Rif?
22/03/2016
FOTOS SEGÜENT >
Foto 1 de 2