13/05/2016 TORNAR
Els oms de la rambla de Vic / Jes?s Soler
L'Ajuntament de Vic talla els magn?fics oms de la rambla

Els arbres d'una ciutat, no s?n mobiliari urb?. No es poden canviar de lloc, no es poden substituir al ritme de les noves tend?ncies urban?stiques, ni envernissar, ni pintar, ni enrajolar amb granit gris... No s?n material decoratiu. S?n ?ssers vivents, habitants de ple dret de la ciutat, companys silents i amables de la vida de les persones, llar i refugi d'ocells, i elements fonamentals de l'ecosistema urb?, que permet, propicia i garanteix la qualitat ambiental de la ciutat i la millor conviv?ncia de la seva biodiversitat.
S?n, ni m?s ni menys que ciutadans. Alguns d'ells ja venerables i mereixen el nostre respecte i la nostra estimaci?.
I no s?n ciutadans passius. Malgrat la seva aparent immobilitat, treballen eficientment per aportar valuosos serveis a la ciutat. A canvi de res, o de ben poc.
Res ni ning? ?s tan eficient com ells reduint la contaminaci? i millorant la qualitat ambiental de les ciutats. L'enorme superf?cie vivent de les seves innombrables fulles, atrapa quantitats ingents de les perilloses micropart?cules procedents de les combustions, mantenint m?s neta la ciutat i els nostres pulmons; assimilen di?xid de carboni, regulen amb gran efici?ncia la humitat ambiental i suavitzen les temperatures estalviant consum energ?tic.
Alg? d?na m?s?
Les ciutats m?s s?vies del m?n aix? ho han sabut entendre, i els seus consistoris -i tots els seus habitants- protegeixen, cuiden i estimen els seus arbres i de retruc esdevenen molt m?s confortables, eficients i c?viques.
L'Ajuntament de Vic, tristament, no t? entre les seves prioritats la protecci? i l'estima d'aquests exemplars ciutadans. I conseq?entment del benestar de la resta. Els vigatans ho sabran veure i ?s a les seves mans l'elecci? dels qui s?piguen defensar millor els interessos i el benestar de tots.
FOTOS
Foto 1 de 1
Jes?s Soler