16/06/2017 TORNAR
Episodis de contaminaci? per oz?
Nota de premsa: Episodis de contaminaci? atmosf?rica per oz? troposf?ric a la Plana de Vic
?
Ahir a la Plana de Vic va tenir lloc un episodi de contaminaci? atmosf?rica per oz? troposf?ric. Aquest no ?s un fet a?llat. En els darrers deu anys la Plana de Vic ha tingut el 50% dels episodis d?oz? que s?han produ?t a Catalunya segons les mesures de les estacions autom?tiques de Tona, Vic i Manlleu. Aquesta primavera dels 11 episodis d?oz? 10 han tingut lloc a casa nostra, dels quals 4 han superat els nivells d??av?s a la poblaci??. Cal tenir en compte que quan es detecten altes concentracions d?oz? en alguna estaci? de mesura, ?n?hi ha a la resta de les poblacions de la plana.
?
L?activitat de la Plana de Vic no ?s especialment productora de precursors d?oz? (elements necessaris per a la formaci? de l?oz?). La principal font d?aquests ?s la conurbaci? de Barcelona que, arrossegats per la marinada arriben a la Plana i amb la forta calor es forma oz? troposf?ric. Per tant, patim situacions greus de contaminaci? de l?aire per culpa de l?alta intensitat del tr?nsit de l??rea Metropolitana.
?
A principis del passat mes de mar?, la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, l'?rea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputaci? de Barcelona i representants locals van aprovar un acord pol?tic per reduir un 30% les emissions vinculades al tr?nsit en el termini de 15 anys, fixant una reducci? del 10% en els propers 5 anys. Tanmateix aquestes mesures incompleixen la legalitat i redueixen els objectius als quals obliga la normativa europea. Europa exigeix plans quinquennals per complir la legalitat, nom?s a Barcelona cal reduir un 30% en cinc anys per poder complir la legalitat. Les principals mesures que es volen aplicar s?n disminuir el nombre de vehicles i tenir vehicles amb menys emissions. Alguns experts per? indiquen que substituir aquests vehicles vells pels que tenen distintius C o B no reduiran les emissions d??xids de nitrogen, tots emeten igual, per tant, tampoc eliminem l?oz?.
?
Quan es preveu un episodi d?oz? la Generalitat i els ajuntaments s?n els responsables que han d?avisar a la poblaci?, especialment a les persones m?s vulnerables. Tamb? de donar consells de que fer en cada cas.
?
Des del GDT fa temps que hem creat un grup de treball a l?entorn de la contaminaci? atmosf?rica. Entre altres q?estions, hem organitzat xerrades, hem aconseguit el comprom?s de pol?tics aprovant mocions al Consell Comarcal i a Vic, i estem treballant per reunir-nos amb responsables de medi ambient de l??rea Metropolitana de Barcelona i de la Generalitat per tal que prenguin mesures que han d?aconseguir que respirem un aire m?s net.
?
D?aquests episodis amb altes concentracions d'oz? ens preocupa que les diferents administracions no estan informant degudament a la poblaci?. Tamb? denunciem que no s?estan aplicant mesures efectives per reduir les emissions contaminants. Demanem m?s incid?ncia en el transport privat, eliminar vehicles a motor de les ciutats, despla?ar-nos m?s sovint a peu o amb mitjans no contaminants i, especialment, potenciar el transport p?blic arreu del pa?s. Hem de ser nosaltres que hem d?incidir per tal de tenir m?s i millor transport p?blic, la Generalitat no t? pas previst millorar-lo a curt termini. Estem disposats a fer un canvi de model i deixar el vehicle privat a casa m?s sovint?
?
VOLEM UNA MILLOR QUALITAT DE L?AIRE
16/06/2017
Grup de Defensa del Ter (Comissi? de Contaminaci? Atmosf?rica)
FOTOS
Foto 1 de 1
Ozona