El riu Ter ple d’escuma

El riu Ter ple d’escuma durant el dissabte 29 d’agost a Torelló i a Manlleu. Probablement degut a un abocament de detergents industrials, de basses de purins o d’aigües residuals de depuradores que amb les pluges no les poden retenir, una limitació que només es pot solucionar separant les xarxes de pluvials i residuals.

L’agitació de l’aigua també pot haver causat l’aparició de l’escuma, fruit de la matèria orgànica natural pròpia del riu. Tot i això, la quantitat d’escuma que hi havia, tenint en compte el cabal del riu, no es pot explicar només per la simple presència d’aquests elements naturals.

És important que en aquests casos s’actuï ràpidament i s’analitzi l’aigua, per tal de determinar-ne la causa. També cal trobar una solució a la problemàtica de les depuradores, separant les xarxes de pluvials i residuals. D’aquesta manera les depuradores no es saturarien en dies plujosos. Aquesta mesura ja es porta a terme en les noves construccions, però també caldria aplicar-la en les infraestructures que han quedat obsoletes per evitar situacions com aquesta.