Medi Ambient, un departament imprescindible del nou govern de la Generalitat per al futur de Catalunya

Superar la situació d’emergència climàtica i ambiental demana restituir un DMA capaç de fer-hi front.

Són moltes les veus de sectors socials, ciutadans, de defensa ambiental, … que han manifestat la urgència de finalitzar l’anomalia que pateix Catalunya des de fa una dècada: tenir el Departament de Medi Ambient dispersat dins dels Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Agricultura. Les polítiques ambientals resten subordinades al desenvolupament urbanístic (sovint especulatiu), les infraestructures de transport, energètiques, de tractament de residus, o d’una gestió dels boscos contrària a la conservació.

Aquesta anomalia ha portat a un retrocés ambiental del Catalunya en relació a d’altres països europeus i comunitats autònomes. Respon a una mentalitat obsoleta que ignora els desafiaments globals a què hem de fer front: la crisi climàtica; aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació de la natura; construir un nou model energètic i una economia sostenible, no especulativa ni malbaratadora dels recursos; esborrar les desigualtats; o garantir l’enfortiment democràtic i la participació ciutadana real.

Un exemple paradigmàtic: la llei catalana per la conservació de la natura, la llei d’espais naturals va ser aprovada l’any 1985, fa 37 anys!, i avui és anacrònica i no serveix per fer front als reptes actuals per a la conservació de la biodiversitat a Catalunya.

Doncs aquest és el DMA que cal posar en marxa. Un nou DMA fort en l’estructura del nou govern de la Generalitat, amb capacitat i amb totes les competències no dispersades en diferents departaments i amb capacitat i recursos per regular l’activitat econòmica i el mercat a favor de la natura, i per tant, del bé públic i de respondre les necessitats de la ciutadania.

La Federació Ecologistes de Catalunya i la cinquantena d’entitats que donem suport en aquesta demanda i al manifest que l’argumenta, hem dut aquesta proposta a la consideració de les forces polítiques que estan negociant la formació del Govern. Si bé estem obtenint respostes favorables pel que fa a la recuperació del DMA, insistim en què cal dotar-lo de totes les competències i no dispersar-les en departaments diferents (les referents a la transició energètica i el canvi climàtic per un costat i les de conservació i preservació de la biodiversitat per un altre).

Catalunya, 22 de març de 2021.
Federació Ecologistes de Catalunya (EdC).

> Veure manifest Reclamem DMA- 22 de març 2021