Per protegir la TERRA FÈRTIL, prioritzem les teulades i reduïm el consum energètic!

Èxit de convocatòria de la caminada Per una Plana Viva! Tot i el mal temps, un centenar de persones han participat de l’excursió, guiats per la gent del Centre Excursionista de Torelló. Hem pogut veure polígons buits, grans eixos viaris pel cotxe que generen molta especulació pels terrenys, i grans línies d’alta tensió. Tot això, per paratges agrícoles i naturals d’alt valor.

Com podem posar en valor els terrenys agrícoles? Aquest entorn idíl·lic, ha set l’escenari de fons, per parlar d’una de les amenaces més grans que hi ha actualment a la terra fèrtil: els nous projectes de parcs solars que van sortint com bolets per tot el territori. Segons Gil Salvans, de l’Agència Local de l’Energia d’Osona, anem tard. Els molts diners de fons Europeus que s’estan invertint en energies renovables per fer realitat els plans de transició energètica, que marquen que un 50% de l’energia al 2030 ha de ser procedent de fonts renovables, estan anant molt de pressa, i encara no tenim molta legislació adaptada, ni estem políticament preparats per fer-hi front. Però cal que ens hi posem. Cal que ens posem a treballar amb urgència per evitar que tots els diners acabin en mans dels grans grups energètics, que volen continuar amb el model centralitzat de producció energètica, de grans parcs solars o eòlics, controlats per poques mans. La transició energètica s’ha de fer, però hem d’aconseguir que l’energia es produeixi el més a prop possible d’on es consumeix, i de forma descentralitzada. En aquest sentit caldrà impulsar comunitats energètiques participades per administracions locals i per la ciutadania.

Gil Salvans també ha set molt clar: cal reduir la despesa energètica de les nostres societats. No n’hi ha prou amb substituir una font d’energia per una altra. Si no reduïm la gran despesa energètica (mobilitat, indústria, climatitzacions, etc.) no en tindrem prou amb les teulades. Amb els consums actuals d’energia, si aconseguim omplir totes les teulades, aquestes només podrien acollir el 60% de les plaques necessàries; i el 40% restant hauria d’anar en sòl rústic. I, lamentablement, aquest serà dels primers a ser ocupat perquè els terrenys rústics són més barats. De totes maneres, caldrà ser imaginatius perquè no tot el sòl rústic és terra fèrtil, ni té el mateix valor productiu o ambiental. També hi ha erms, polígons buits, terrers, abocadors clausurats, canals de reg, vorals de carreteres, etc., que caldria prioritzar, abans que la terra fèrtil. Mica en mica anem dibuixant un pla per a la transició energètica… però tenim un pla per la sobirania alimentària? Tenim un pla per la pagesia? Com protegim la terra fèrtil? Tenim un Pla per la Plana?

Més informació: http://perunaplanaviva.blogspot.com/