Les fonts de la plana de Vic continuen plenes de nitrats

Us enllacem una notícia on s’exposa que les aigües de les fonts de la Plana de Vic continuen presentant nivells de concentració de nitrats per sobre els nivells (establerts per l’OMS) recomanats per la salut. La notícia fa referència a les conclusions d’un treball acadèmic molt similars a les que el Grup de Defensa del Ter (GDT) fa anys que està plantejant.

En concret, la comissió de fonts del GDT, formada per diferents voluntaris i activistes del GDT, ha recollit mostres d’aigua de les fonts de la comarca d’Osona i n’ha analitzat el contingut de nitrats de forma continuada des del 1997 amb l’objectiu de donar arguments científics sobre la problemàtica. Així mateix, un volum important de les dades del treball esmentat a l’inici, tal i com s’esmenta a la bibliografia del mateix, han estat extretes del llibre “Les fonts que tenim. Osona i el Lluçanès” (GDT, Eumo Editorial 2005) elaborat per la mateixa comissió de fonts del GDT. Llàstima que després s’hagi fet una labor de silenciació del treball dut a terme pel GDT, i que no se’ns hagi tingut degudament en compte en el moment de fer la difusió pública del treball de la UVic.

La no potabilitat de les aigües de moltes de les fonts de la comarca d’Osona degut a l’excessiva carrega ramadera sobre les terres de la comarca són un important cavall de batalla de la nostra entitat.
Les fonts estan contaminades com a conseqüència del model industrial-ramader que s’ha establert els darrers 20 anys a la comarca. Aquest model ha desestructurat el món pagès i ramader tradicional i ha suposat la concentració de diners i poder en poques mans i ha repercutit els costos ambientals i socials per a tota la població.

Aquestes conclusions sobre els orígens de la contaminació han de servir per forçar un canvi al món ramader que posi fre a l’explotació dels recursos i el benefici econòmic a curt plaç i per damunt de tot.

<a href=”http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/23965/fonts/plana/vic/continuen/plenes/nitrats” target=”_blank”>Enlla? a la not?cia al Naci? Digital</a>

<a href=”https://www.gdter.org/forum/index.php” target=”_blank”>Opina al F?rum del GDT!!</a>

Atentament,

Grup de Defensa del Ter